Asset 1

Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging

U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen, op een plezierige en verantwoorde manier. Zodat u en uw naasten zich geen zorgen maken over uw veiligheid en welzijn. Met de thuiszorg van TWB is dat mogelijk. U krijgt professionele begeleiding en hulp bij praktische en medische zaken, met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid. Onze medewerkers helpen u bijvoorbeeld met uw persoonlijke verzorging of uw medicatie, maar ook met specifieke medische zorg zoals het verzorgen van een stoma. Zij bieden de helpende hand en een luisterend oor. Met hun zorg, persoonlijke aandacht en kennis van zaken blijft u zo lang mogelijk zelfredzaam.

Welke zorg bieden wij?
Welke thuiszorg het beste bij u past, komt aan bod tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek. Een wijkverpleegkundige komt dan bij u thuis en om te bespreken wat u zelf nog kunt en waar u hulp bij nodig heeft. Alle afspraken met u legt de wijkverpleegkundige vast in een zorgplan. Dit zorgplan kunt u zelf nalezen in uw persoonlijke digitale zorgdossier in CarenZorgt.  Met de afspraken in het zorgplan maken wij aan u onze belofte waar. In de cliëntbrochure kunt u nalezen wat u en wij van elkaar mogen verwachten, om samen te zorgen voor goede zorgverlening.

Naast verpleging en verzorging bieden wij ook thuiszorg op de volgende gebieden:

Kwaliteitskader wijkverpleging
In het Kwaliteitskader wijkverpleging staat beschreven, wat u kunt verwachten bij verpleging en verzorging thuis.

Cliëntvertrouwenspersoon
Indien u onvrijwillige zorg ontvangt dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon. Zij ondersteunt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt niet voor TWB en komt op voor de belangen van u en uw naaste. Wilt u ondersteund worden door de cliëntvertrouwenspersoon neem dan contact op met Antje Walhout. U vindt haar contactgegevens hier.

Zorginhoudelijke vertegenwoordiger
We vinden het belangrijk dat onze cliënten zoveel als mogelijk zelf beslissen en dat hiernaar wordt gehandeld. In een situatie wanneer een cliënt zelf niet (meer) in staat is om wensen kenbaar te maken vindt de afstemming plaats met de zorginhoudelijke vertegenwoordiger. Bekijk de flyer voor meer informatie.

Tekstgrootte aanpassen
Taal aanpassen