Asset 1

Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging

U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen, op een plezierige en verantwoorde manier. Zodat u en uw naasten zich geen zorgen maken over uw veiligheid en welzijn. Met de thuiszorg van TWB is dat mogelijk. U krijgt professionele begeleiding en hulp bij praktische en medische zaken, met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid. Onze medewerkers helpen u bijvoorbeeld met uw persoonlijke verzorging of uw medicatie, maar ook met specifieke medische zorg zoals het verzorgen van een stoma. Zij bieden de helpende hand en een luisterend oor. Met hun zorg, persoonlijke aandacht en kennis van zaken blijft u zo lang mogelijk zelfredzaam.

Welke zorg bieden wij?
Welke thuiszorg het beste bij u past, komt aan bod tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek. Een wijkverpleegkundige komt dan bij u thuis en om te bespreken wat u zelf nog kunt en waar u hulp bij nodig heeft. Alle afspraken legt de wijkverpleegkundige samen met u vast in een zorgplan. Dit zorgplan kunt u zelf nalezen in uw persoonlijke digitale zorgdossier in Caren. Met de afspraken in het zorgplan maken wij aan u onze belofte waar. In de cliëntfolder kunt u nalezen wat u en wij van elkaar mogen verwachten, om samen te zorgen voor goede zorgverlening.

Wat zijn de kosten?
Om in aanmerking te komen voor verzorging en/of verpleging thuis, heeft u een indicatie nodig van onze wijkverpleegkundige. Zij informeert u binnen welke wetgeving uw zorg valt of in de toekomst gaat vallen. Valt de indicatie binnen de Zorgverzekeringswet dan worden de kosten voor verpleging en/of verzorging vergoed vanuit uw basisverzekering. Er geldt dan geen eigen risico of eigen bijdrage. Heeft u zorg nodig die binnen de Wet langdurige zorg valt (chronische zorg) dan betaalt u over de geleverde zorg een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Indien u geen indicatie ontvangt of extra verzorging /verpleging wilt aanvragen als aanvulling op de reguliere verzorging/verpleging, kunt u contact opnemen met onze Zorgcentrale. Zij informeren u over de mogelijkheden en adviseren u graag met de juiste zorgondersteuning. U kunt onze Zorgcentrale bereikbaar op 088 560 2000 of stuur een mail naar info@twb.nl.

Heeft u een Wlz indicatie?
Als u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie heeft wordt de zorg vergoed door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor meer informatie en het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u kijken de website van het CAK.

Naast verpleging en verzorging bieden wij ook thuiszorg op de volgende gebieden:

Kwaliteitskader wijkverpleging
In het Kwaliteitskader wijkverpleging staat beschreven, wat u kunt verwachten bij verpleging en verzorging thuis.

Cliëntvertrouwenspersoon
Heeft u te maken met onvrijwillige zorg en wilt u weten wat uw rechten zijn? Dan kunt u gratis ondersteund worden door een cliëntvertrouwenspersoon.
De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt niet voor TWB. Zij komt op voor de belangen van u en uw naaste. Wilt u ondersteund worden door de cliëntvertrouwenspersoon neem dan contact op met Antje Walhout. U vindt haar contactgegevens hier.

Zorginhoudelijke vertegenwoordiger
We vinden het belangrijk dat onze cliënten zoveel als mogelijk zelf beslissen en dat hiernaar wordt gehandeld. In een situatie wanneer een cliënt zelf niet (meer) in staat is om wensen kenbaar te maken vindt de afstemming plaats met de zorginhoudelijke vertegenwoordiger. Bekijk de flyer voor meer informatie.

Tekstgrootte aanpassen