Asset 1

Urologie-, continentie- en stomaverpleegkundige

Lees voor Stoppen

Urologie-, continentie- en stomaverpleegkundige

De urologie-, continentie- en stomaverpleegkundige is gespecialiseerd in vragen rondom urologie (urinewegen), continentie en stomazorg. De UCS-verpleegkundige adviseert en begeleidt u bij problemen en vragen op het gebied van incontinentie en stomazorg. Ook ondersteunt zij u bij het kiezen van het juiste incontinentie- of stomamateriaal.

Heeft u iedere dag ondersteuning nodig bij de verzorging van uw stoma? Dan schakelt de UCS-verpleegkundige de wijkverpleging van TWB in. De UCS-verpleegkundige kan u ook doorverwijzen naar een fysiotherapeut, bijvoorbeeld voor bekkenbodemtherapie. Zij heeft daarnaast contacten met (huis)artsen, zodat direct met de arts overlegd kan worden als er complicaties zijn.

Wat kan de UCS-verpleegkundige voor u betekenen?

  • Begeleiding bij stomazorg
  • Advies over het snel verzorgen van de stoma (door uzelf of uw naasten)
  • Instructie en begeleiding bij stoma-klysma of darmspoeling
  • Instructie en begeleiding bij katheterzorg
  • Advies bij problemen met incontinentie
  • Advies over het kunnen ophouden van urine en/of ontlasting
  • Ondersteuning bij het inzetten van de juiste hulpmiddelen
  • Advies en begeleiding over voeding en uw persoonlijke leefstijl
  • Doorverwijzing naar andere specialisten, zoals een diëtist of fysiotherapeut
  • Bespreekbaar maken van eventuele seksuele problemen die uit urologische problemen voortkomen

Wat zijn de kosten?
De zorg van onze UCS-verpleegkundige en andere thuiszorgmedewerkers is gratis. Dit wordt vergoed via de basisverzekering en valt buiten uw eigen risico. Ook stomamaterialen worden vergoed via de basisverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico dat u jaarlijks verplicht bent zelf te betalen.

Contact
In de meeste gevallen wordt u door uw (huis)arts, (wijk)verpleegkundige of verzorgende in contact gebracht met de UCS-verpleegkundige van TWB. U kunt uw huisarts ook om een doorverwijzing vragen of zelf contact opnemen met TWB.

Tekstgrootte aanpassen