Onze missie

TWB zorgt dat ouderen en chronisch zieken het beste uit zichzelf halen.

Al meer dan 100 jaar zorgen we ervoor dat ouderen en chronisch zieken het beste uit zichzelf kunnen halen.  Hiermee hebben we de levenskwaliteit van duizenden mensen in West-Brabant verbeterd. Dit maakt TWB tot de thuiszorgspecialist in West-Brabant.

Gezien de landelijke uitdaging – meer mensen helpen met minder geld – vraagt dit meer dan ooit om innovativiteit op het gebied van producten, diensten en allianties.

Onze visie

TWB voorziet in de beste thuiszorg voor iedereen in West-Brabant. 
Door het verlenen van de beste thuiszorg ervaren onze klanten een betere kwaliteit van leven. Wat de klant wél kan staat hierbij centraal, wat niet meer gaat, ondersteunen we. En onze aandacht gaat verder.

Want behalve onze klanten, ondersteunen we ook hun naasten het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Waar het slim is om krachten te bundelen, doen we dat. Zo houden we de beste thuiszorg toegankelijk voor iedereen, in elke wijk en dorp van West-Brabant.

Onze Kernwaarden

Aandacht

Voor onze cliënten zijn we meer dan een zorgverlener; een dagelijkse gast bij hen thuis, oprecht geïnteresseerd en een vertrouwenspersoon. Daarom werken we in kleine teams. Voor ons is iedere cliënt uniek en dus maatwerk. Richting andere zorgprofessionals zetten we in op duurzaam contact waarbij we streven naar een optimale samenwerking.

Wij erkennen de waarde van onze relatie. En de kracht van onze organisatie; onze medewerkers. Zij bouwen mee aan TWB. We waarderen hen door naar hen te luisteren, hun mening te respecteren en hun kennis van de cliëntgroep te erkennen. Uit respect betrekken we hen in alles wat onze organisatie aangaat. We zien hun kwaliteiten en gaan voor een duurzame arbeidsrelatie.

Zelfstandig

We voorzien in medisch noodzakelijke zorg voor onze cliënten. Maar soms vraagt zelfredzaamheid meer. Daarom bieden we e-health oplossingen en aanvullende, particuliere ‘comfortzorg’. Onze medewerkers werken daarbij zelfstandig, met een maximale bevoegdheid en bekwaamheid. Lef, pro-activiteit, eigen initiatief en prestatiegerichtheid stimuleren en waarderen we. Ieder teamlid vervult binnen zijn zelfsturend team een specifieke rol. Het leidinggevend kader stuurt aan, de stafafdelingen werken ondersteunend aan het leidinggevend kader en de collega’s in de wijk. In ons contact met andere zorgprofessionals respecteren we hun kennis en autoriteit en zoeken we naar een optimale samenwerking.

Vakkundig

Onze medewerkers zijn professionals en specialisten op hun eigen terrein. Dat erkennen en respecteren we. En houden we zo door continue scholing. Dat is dan ook een vereiste, om kwaliteit te kunnen blijven leveren. Al onze diensten getuigen van expertise, hoge kwaliteit en bestaan uit een breed (keuze-) pakket. Waar zich kansen voordoen om onze kennis en kunde te vergroten, pakken we die. Dat betekent ook het bundelen van onze krachten met andere specialisten binnen of buiten de zorg.

Lokaal

We stemmen ons werk en beleid af op de specifieke situatie van de wijken en regio’s waarin we opereren. We passen onze dienstverlening aan, aan de lokale omgeving. Daarbij zoeken we een duurzame verbinding met burgers, verwijzers, overheid, organisaties en de regio. En zijn we overal aanwezig; achter iedere voordeur, in iedere wijk van West-Brabant.

TWB Thuiszorg met Aandacht

Wij zijn dé specialist op het gebied van thuiszorg in West-Brabant. Al meer dan 100 jaar verwelkomen cliënten ons in huis, dag in dag uit. Om te ondersteunen in het huishouden, te helpen bij het aankleden of vakkundige ziekenhuis verplaatste zorg te leveren bijvoorbeeld.

Onze professionals hebben de kennis, kunde en connecties om onze cliënten zelfredzaam te houden of te maken. Zo blijven zij langer wonen in hun vertrouwde omgeving. Onze cliënten bevinden zich in iedere kern en wijk van elke gemeente, en wij dus ook.