Asset 1

Casemanager Dementie

Lees voor Stoppen

Casemanager Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor de verschijnselen die zich voordoen bij een aantal hersenaandoeningen, waarvan de ziekte van Alzheimer de bekendste is. Dementie begint meestal met vergeetachtigheid. Gewone vergeetachtigheid door ouderdom betekent niet meteen dat iemand dement is. Pas wanneer dagelijks verschillende problemen samenkomen, spreken we van dementie.

Wat kan de casemanager dementie voor u betekenen?
Een casemanager dementie is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met dementie én hun naasten. Tijdens zijn of haar huisbezoeken besteedt de casemanager aandacht aan het ziektebeeld. Maar ook aan de gevolgen daarvan voor de persoon met geheugenproblemen of dementie en voor de naasten. Daarbij komen zaken aan bod als: Hoe kan ik het beste omgaan met iemand met dementie? Ik kan de zorg niet aan, wat nu? Er is al zoveel hulp, maar wie doet wat? Kan mijn vader met dementie thuis blijven wonen? Hoe kan ik hulp aanvragen? De casemanager dementie weet de weg in de wereld van de hulpverlening en wijst u de weg naar de juiste hulpverleners.

Dit kan de casemanager dementie voor u betekenen:

  • Meer inzicht geven in het ziektebeeld dementie door de juiste begeleiding en zorg
  • Een luisterend oor bieden voor uw persoonlijke situatie
  • Praktische adviezen en persoonlijke begeleiding geven voor u en uw naasten
  • Helpen bij het aanvragen van alle mogelijke vormen van zorg en welzijn zoals dag- en individuele begeleiding, fysio- en ergotherapie
  • Advies en begeleiding om zo lang mogelijk veilig in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven
  • Advies over zaken als geheugentraining, autorijden, financiën
  • Afstemming van uw behandeling met uw huisarts en/of specialist en afstemming over de zorgverlening met de betrokken wijkverpleegkundige
  • Een vast aanspreekpunt zijn gedurende het gehele proces, vanaf aanmelding tot aan opname of overlijden.

Wat zijn de kosten?
De casemanager dementie en eventuele wijkverpleging zijn voor u kosteloos. Het wordt vergoed via de basisverzekering en valt buiten uw eigen risico. Wanneer de casemanager u verwijst naar bijvoorbeeld dagbesteding of u adviseert om huishoudelijke hulp aan te vragen, betaalt u daarvoor wel een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, hangt onder meer af van de gemeente waar u woont.

Contact
Vanaf het moment dat u denkt dat uzelf, uw partner of ouder dementie heeft, kunt u contact opnemen met TWB via 088 560 2000.
De casemanager dementie kan dan bij u langs komen om te kijken of nader onderzoek nodig is. Maar u kunt ook via uw huisarts, neuroloog of geriater in contact komen met onze casemanager dementie.

Dementienetwerk West-Brabant
TWB is aangesloten bij het Dementienetwerk West-Brabant. Vanuit dit netwerk worden verschillende activiteiten georganiseerd waar de casemanagers een rol bij vervullen. Denk hierbij aan cursussen voor naasten van mensen met dementie en het Alzheimer Café. Dit wordt op meerdere plaatsen in de regio georganiseerd.

Wachttijden
Op dit moment hebben de casemanagers dementie geen wachtlijst voor de begeleiding van mensen met (beginnende) dementie. Bekijk hier de wachttijden in de regio.

Handige informatie
Wat mag u verwachten van de zorgprofessional en wat kunt u zelf doen? Lees het in de Zorgstandaard Dementie.

Tekstgrootte aanpassen