Asset 1

Cliëntenraad en Ondernemingsraad

Lees voor Stoppen

Cliëntenraad

Iedere zorgorganisatie in Nederland moet een cliëntenraad hebben. Dat staat zo in de wet. TWB heeft dus ook haar eigen cliëntenraad. Hieronder leest u alles over de cliëntenraad.

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is onafhankelijk. Dat betekent dat de leden van de cliëntenraad niet in dienst zijn van TWB. De cliëntenraad is eigenlijk de stem van alle cliënten van TWB. De raad kijkt of TWB goede zorg verleent en of de cliënten tevreden zijn. Ziet de cliëntenraad dingen die beter kunnen? Dan laten de leden dat weten aan de Raad van Bestuur van TWB.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad houdt in de gaten of cliënten goede zorg en dienstverlening van TWB krijgen. Als de leden van de raad denken dat iets beter kan, geven ze daarover advies aan de Raad van Bestuur van TWB. Gevraagd en ongevraagd. Daarvoor kijken ze of de cliënten tevreden zijn over TWB, de zorg en alles daaromheen. En ze houden de landelijke ontwikkelingen op het gebied van thuiszorg bij.

De cliëntenraad vergadert regelmatig. Een aantal keer per jaar hebben de leden overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van TWB. Daarnaast wisselt de cliëntenraad kennis en ideeën uit met andere partijen uit de zorg. Denk aan andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Waar geeft de cliëntenraad advies over?

De cliëntenraad geeft advies over allerlei onderwerpen. Van zorg en hulp in de huishouding tot het consultatiebureau en dagbegeleiding. Maar het kan ook gaan over telefonische bereikbaarheid of nieuwsbrieven voor cliënten. Of over de toekomst van de zorg. Eigenlijk alles waar de cliënten van TWB mee te maken krijgen. Daarnaast geeft de raad advies over de begroting. En de raad mag kandidaten voordragen voor de klachtencommissie en de Raad van Toezicht.

Leden cliëntenraad

 • Francien Hagenaars – voorzitter
 • Daniël Clarijs – secretaris
 • John Coppens – lid
 • Elly Heimans-Leenders – lid
 • Herman Huijbregts – lid
 • Kirsten Raaijmakers – lid
 • Frans van Schilt – lid
 • Salma Teba Shikhani – lid
 • Weynand Wilschut – lid

Op de foto hieronder ziet u alle leden van de cliëntenraad.

Lees voor Stoppen

Op de achterste rij staan van links naar rechts: Frans van Schilt, John Coppens, Salma Teba Shikhani, Francien Hagenaars, Daniël Clarijs en Weynand Wilschut.
Op de voorste rij staan van links naar rechts: Herman Huijbregts, Elly Heimans-Leenders en Kirsten Raaijmakers.

Wilt u meer weten over de leden van de cliëntenraad? Ze stellen zich graag aan u voor!

Ook lid worden?

Wilt u graag lid worden van de cliëntenraad? Dat kan. U hoeft hier geen speciale opleiding voor te volgen. Het belangrijkste is dat u ervaring heeft met de zorg- en dienstverlening of dat u hierbij betrokken bent. Bijvoorbeeld als cliënt, als mantelzorger, of als oud-zorgmedewerker. Zo weet u goed wat er bij cliënten speelt en wat voor hen belangrijk is.

Andere dingen die wij vragen zijn:

 • U woont in het werkgebied van TWB.
 • U heeft genoeg tijd om te besteden aan de raad.
 • U vindt het leuk om in een team te werken.
 • U kunt goed met verschillende mensen communiceren.
 • U vindt het leuk om contact te onderhouden met cliënten.

Interesse? Stuur dan een brief waarin u vertelt waarom u graag bij de cliëntenraad wilt naar cliëntenraad@twb.nl. Stuur ook uw cv mee. Of bel naar 088 560 2000.

Contact

Heeft u een vraag voor de cliëntenraad? Of wilt u iets met ons delen? Stuur dan een mail naar cliëntenraad@twb.nl. Of bel naar 088 560 2000.

Documenten cliëntenraad

Lees voor Stoppen

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft als doel om op een participerende wijze invloed uit te oefenen op het organisatiebelang. De Ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie binnen TWB. De Ondernemingsraad heeft de taak het optimaal functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen door het plegen van overleg met de Raad van Bestuur en het vertegenwoordigen van de medewerkers. Hierbij laat de Ondernemingsraad zich in sterke mate leiden door de belangen en opvattingen van de medewerkers.

Voor de samenstelling van de Ondernemingsraad, klik hier

De Ondernemingsraad is bereikbaar via de ambtelijk secretaris op het mailadres ondernemingsraad@twb.nl

Tekstgrootte aanpassen