Asset 1

Kwaliteit

Lees voor Stoppen

Als u kiest voor TWB, Thuiszorg met Aandacht, kiest u voor kwaliteit. Onze organisatie is aangesloten bij de brancheorganisatie van zorgondernemers Actiz. Actiz en de aangesloten thuiszorginstellingen staan voor kwaliteit van de thuiszorg.

Kwaliteitscertificering
TWB bezit het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaat. Dit certificaat toont aan dat TWB de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan. Voortdurend zoeken wij naar verbeteringen in het proces van zorgverlening en alles wat daarop van invloed is om onze cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn. Jaarlijks wordt onze organisatie getoetst door een extern certificeringsbureau.

Kwaliteitskader
In het Kwaliteitskader Wijkverpleging en Langdurige zorg thuis staat beschreven wat u van de zorgprofessional mag verwachten. Hieronder kunt u de documenten inzien.

In dit document maakt TWB inzichtelijk hoe we invulling geven aan de eisen die beschreven staan in het kwaliteitskader Langdurige zorg thuis.

Cliënttevredenheid
Onze dienstverlening wordt door onze cliënten erg gewaardeerd. Dat blijkt uit een eigen meting die we uitvoeren om te kijken of onze kernwaarden ook uitgedragen worden bij de cliënt thuis. Zo ook uit de waardering op Zorgkaart Nederland.

In 2023 is er door Loveren & Partners (onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau) het PREM Wijkverpleging uitgevoerd.

Qualizorg voert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit voor onze diëtisten.

Bent u tevreden over onze zorg?
Een mooier compliment kunnen we niet krijgen! U kunt hier uw compliment doorgeven. Wij zorgen dat uw compliment bij de juiste persoon of afdeling terecht komt. Uw positieve ervaringen met TWB Thuiszorg met Aandacht kunt u ook delen via de website www.zorgkaartnederland.nl.

Bent u niet tevreden?
Bij een vraag, klacht, ongewenste situatie, probleem of een suggestie, adviseren wij u dit altijd eerst te bespreken met de direct betrokken zorgverlener. Vaak zijn er dan direct duidelijke (nieuwe)afspraken te maken. Komt u er samen met uw zorgverlener niet uit, meld uw klacht dan aan de Raad van Bestuur. U kunt dit aan ons laten weten door:

  • onderstaand formulier in te vullen
  • ons een brief te schrijven (TWB, Antwoordnummer 182, 4700 WB Roosendaal: een postzegel is niet nodig)
  • onze klachtenfunctionaris te bellen via 088 560 2000

Wij streven er naar om uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen en om binnen twee weken tot overeenstemming te komen. Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de klacht. Binnen enkele werkdagen wordt contact met u opgenomen, waardoor u uw klacht nader kunt toelichten. In dit contact worden praktische afspraken gemaakt over de behandeling van uw klacht. Binnen één week na het eerste contact worden met u de mogelijke oplossingen besproken om tot overeenstemming te komen (tenzij een andere tijdsperiode met u wordt afgesproken). De afspraken die wij maken leggen wij vast c.q. bevestigen wij aan u.

Het kan zijn dat wij niet tot overeenstemming kunnen komen. Daarvoor beschikt TWB over een interne klachtencommissie. Zij beoordeelt uw klacht op ontvankelijkheid en doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht en adviseert hierover de Raad van Bestuur. De behandeling van een klacht door de klachtencommissie heeft een doorlooptijd van twee maanden. Het Klachtenreglement van de klachtencommissie kunt u hier inzien.

Tekstgrootte aanpassen