Asset 1

Voor professionals

Lees voor Stoppen

Voor professionals

Jeugdgezondheidszorg werkt nauw samen met verschillende professionals op het gebied van kinderen van 0-19 jaar. Deze samenwerking kan voor een individueel kind zijn maar ook voor groepen kinderen of ouders. Hieronder vind je informatie en de aanmeldformulieren die voor professionals relevant zijn.

Neonatale screening

Klik voor het aanmelden van een kind voor de neonatale gehoorscreening en hielprikscreening op onderstaande button.

Observatie op een voorschoolse voorziening

Heb jij twijfels over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, dan kun je een observatie door de jeugdverpleegkundige op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf aanvragen.

Evaluatie observatie

Onlangs heeft de jeugdverpleegkundige een pedagogische observatie uitgevoerd. Hieronder vind je de evaluatie.
Video Hometraining

Een video hometrainer kan in 2-3 filmopnames de ouder positieve feedback geven over een opvoedmoment of contactmoment met het kind. Klik hier om ouders direct aan te melden.

Prenataal huisbezoek

Maak jij je zich zorgen over een zwangere vrouw in je praktijk? Ook vóór de geboorte kan de jeugdverpleegkundige al een huisbezoek brengen. Zij stemt met de aanstaande ouders af hoe moeder en kind straks een zo optimaal mogelijke start kunnen maken. Wil je meer informatie, bekijk dan hier de video.

Huisbezoek lactatiekundige

Wil je extra ondersteuning voor een (as) moeder die borstvoeding geeft? De lactatiekundige biedt persoonlijke professionele begeleiding dat meestal door de zorgverzekeraar vergoed wordt.

Stevig Ouderschap

Is het (aanstaand) ouderschap voor je cliënt, door omstandigheden, zwaarder dan gemiddeld? En ben je op zoek naar een manier om hem/haar een steuntje in de rug te bieden? Stevig Ouderschap biedt mogelijk uitkomst. Jeugdgezondheidszorg van TWB biedt het programma Stevig Ouderschap aan binnen de gemeenten Moerdijk en Roosendaal. Bekijk de video die je voorziet van meer informatie.

Voorzorg

VoorZorg is een vrijwillig, preventief, intensief huisbezoek programma voor zeer kwetsbare vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Het gaat om (aanstaande) moeders, die vaak alleenstaand zijn, een laag inkomen hebben en/of weinig opleiding hebben genoten. Zij krijgen ondersteuning van een gespecialiseerd VoorZorgverpleegkundige die ondersteunt bij de zwangerschap, versterking van het ouderschap, verzorging en opvoeding, gezondheid en levensloopontwikkeling en bij het krijgen van betere toegang tot hulp. Het programma bestaat uit 40-60 huisbezoeken. Voor meer informatie kijk op Voorzorg.

Tekstgrootte aanpassen