Asset 1

Nachtzorg

Lees voor Stoppen

Nachtzorg

Heeft u hulp nodig bij het naar bed gaan of bij toiletbezoek in de nacht? Of heeft u medicatieondersteuning nodig in de nacht? In situaties waarbij u ’s nachts zorg of verpleging nodig heeft, staat TWB voor u klaar met Nachtzorg. Oók als u acuut hulp nodig heeft. Onze Nachtzorg bestaat uit Ambulante Nachtzorg of Bloknachtzorg. Hieronder leggen we uit wat de verschillen zijn.

Ambulante Nachtzorg
Het Ambulante Nachtteam van TWB levert ’s nachts (tussen 23.00 en 7.00 uur) geplande en ongeplande zorg voor de wijkteams en specialistische teams. Zo krijgt u ook in de nacht professionele ondersteuning, mocht dit nodig zijn. Nachtzorg kan langdurig zijn, maar ook tijdelijke nachtzorg is mogelijk.
De zorgverlening bestaat uit verzorgende en verpleegkundige handelingen. Daarnaast verlenen wij ook ongeplande zorg. Bijvoorbeeld opvolging van persoonsalarmering of andere acute situaties in de nacht. We werken nauw samen met o.a. huisartsenposten en spoedeisende hulp, zodat de juiste interventie of zorgverlening kan worden ingezet.

Bloknachtzorg
Bloknachtzorg kan worden ingezet bij tijdelijke afwezigheid van de mantelzorger of in de terminale fase. De zorgverlener van TWB is gedurende de nacht bij de cliënt in huis. De zorg bestaat uit verzorgende en verpleegkundige handelingen, begeleiding en overname van de ‘waakfunctie’ van de mantelzorger of familie. Zij krijgen op die manier meer rust om de zorg in de terminale fase te kunnen dragen.

Het inzetten van nachtzorg
Nachtzorg kan worden aangevraagd via de wijkverpleegkundige. Zij is het aanspreekpunt wanneer het gaat om het beoordelen, veranderen en indiceren van de zorgvraag. De wijkverpleegkundige zal via een intakegesprek de zorg met u en uw naasten afstemmen en zo de benodigde zorg indiceren.

Nachtzorg en uw zorgverzekering
De kosten voor de geïndiceerde Nachtzorg worden vergoed uit uw zorgverzekering. Er geldt hiervoor geen eigen risico vanuit de Zorgverzekeringswet (wel vanuit de Wet langdurige zorg). Check dit voor de zekerheid even bij uw wijkverpleegkundige.

Nachtzorg aanvragen?
Ontvangt u nog geen zorg van TWB en wilt u Nachtzorg aanvragen? Dan kunt u kiezen voor particuliere zorg. Voor meer informatie en de kosten van particuliere zorg kunt u contact opnemen met afdeling Klant & Service van TWB. Zij informeren u over de mogelijkheden en adviseren u graag met de juiste zorgondersteuning. Klant & Service is bereikbaar op telefoonnummer 088 560 2087. Of stuur een mailtje naar info@twb.nl.

Tekstgrootte aanpassen