Asset 1

Nachtzorg

Lees voor Stoppen

Nachtzorg

TWB levert nachtzorg in heel West-Brabant aan cliënten in acute situaties of bij medisch noodzakelijke zorg. Onze Nachtzorg bestaat uit Ambulante Nachtzorg of Bloknachtzorg. Hieronder leggen we uit wat de verschillen zijn.

Ambulante Nachtzorg
Het Ambulante Nachtteam van TWB levert ’s nachts (tussen 23.00 en 7.00 uur) ongeplande zorg en medisch noodzakelijke zorg aan cliënten in West-Brabant die een acute zorgvraag hebben. Bijvoorbeeld opvolging van persoonsalarmering of andere acute situaties in de nacht. Zo krijgt u ook in de nacht professionele ondersteuning van een verpleegkundige, mocht dit nodig zijn. Nachtzorg is altijd tijdelijk. Het Ambulante Nachtteam werkt nauw samen met o.a. huisartsenposten en spoedeisende hulp, zodat de juiste zorgverlening kan worden ingezet.

Bloknachtzorg
Bloknachtzorg kan worden ingezet bij tijdelijke afwezigheid van de mantelzorger of bij cliënten in de terminale fase. De zorgverlener van TWB is gedurende de nacht bij de cliënt in huis. De zorg bestaat uit verzorgende en verpleegkundige handelingen, begeleiding en overname van de ‘waakfunctie’ van de mantelzorger of familie. Zij krijgen op die manier meer rust om de zorg in de terminale fase te kunnen dragen. Ook Bloknachtzorg is tijdelijk en wordt geïndiceerd door de wijkverpleegkundige.

Het inzetten van nachtzorg
Nachtzorg kan worden aangevraagd via de wijkverpleegkundige. Zij is het aanspreekpunt wanneer het gaat om het beoordelen, veranderen en indiceren van de zorgvraag. De wijkverpleegkundige zal via een adviesgesprek de zorg met u en uw naasten afstemmen en zo de benodigde zorg indiceren.

Nachtzorg en uw zorgverzekering
De kosten voor de geïndiceerde Nachtzorg worden vergoed uit uw zorgverzekering. Er geldt hiervoor geen eigen risico vanuit de Zorgverzekeringswet (wel vanuit de Wet langdurige zorg). Check dit voor de zekerheid even bij uw wijkverpleegkundige.

Nachtzorg aanvragen?
Ontvangt u nog geen zorg van TWB en wilt u Nachtzorg aanvragen? Dan kunt u kiezen voor particuliere zorg. Voor meer informatie en de kosten van particuliere zorg kunt u contact opnemen met afdeling Klant & Service van TWB. Zij informeren u over de mogelijkheden en adviseren u graag met de juiste zorgondersteuning. Klant & Service is bereikbaar op telefoonnummer 088 560 2087.  Of stuur een mailtje naar info@twb.nl.

Tekstgrootte aanpassen