Asset 1

Volledig Pakket Thuis

Lees voor Stoppen

Volledig Pakket Thuis

Dezelfde zorg en dienstverlening als in een verpleeghuis of woonzorgcentrum, gewoon bij u thuis. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis (VPT) van TWB. U blijft zelfstandig wonen, in uw eigen huis, met alle zorg en ondersteuning die daarvoor nodig is. Zo kunt u uw leven voortzetten, op uw eigen manier.

Wat is Volledig Pakket Thuis?
Met het Volledig Pakket Thuis ontvangt u alle zorg die u in een verpleeghuis ook zou kunnen ontvangen, maar dan gewoon thuis. Met behulp van de zorg en ondersteuning van onze professionals, de mantelzorgondersteuning en onze personenalarmering met professionele opvolging kunt u langer veilig thuis blijven wonen.

Voor wie is het?
U komt in aanmerking voor een VPT als u een indicatie heeft van het CIZ* voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg. U gebruikt de zorg die aan deze indicatie is verbonden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Wanneer u nog geen indicatie heeft, kunnen wij die samen met u aanvragen.

* Centrum Indicatiestelling Zorg
www.ciz.nl

Diensten binnen VPT
Wij bieden u een arrangement op maat aan. Voorwaarde is wel dat de zorg en ondersteuning die geleverd wordt alleen bij TWB wordt afgenomen. Onze wijkverpleegkundige of casemanager dementie zal u hierbij ondersteunen met passend advies.

Zorg op indicatie

  • Zorg en ondersteuning
  • Dagbegeleiding
  • Vervoer naar dagbegeleiding
  • Hulp bij het Huishouden
  • Mantelzorgondersteuning

Vaste onderdelen binnen VPT

Vergoeding
Deze vergoedingen worden per maand achteraf uitbetaald.

Eigen bijdrage
Voor het VPT betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage zal zijn: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Wanneer thuis wonen niet meer gaat
Ondanks de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en de inzet van TWB om dit mogelijk te maken kan er een situatie ontstaan waarin het niet meer verantwoord is om zelfstandig thuis te blijven wonen. Er wordt dan in afstemming met u toegewerkt naar een passende opname.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij ons VPT loket via 088 560 2087 of klantenservice@twb.nl of bij een onafhankelijke cliëntondersteuner via www.clientondersteuning.co.nl

Tekstgrootte aanpassen
Taal aanpassen