Asset 1

Thuiszorgtechnologie

Lees voor Stoppen

Het is momenteel geen nieuws dat de toegankelijkheid van de huidige zorgverlening onder druk staat ten gevolge van een vergrijzing van zowel cliëntpopulatie als zorgmedewerkers. Ook zien we dat de kosten in de zorg oplopen en dat mensen langer thuis moeten en willen blijven wonen. Hierdoor is het nodig om het ‘arsenaal’ aan ondersteuning uit te breiden, waarbij ook zorg op afstand een waardevolle oplossing blijkt te zijn.

Om onze zorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden is er gestart met het verkennen van een samenwerking tussen Digicontact (Philadelphia); een ervaren partij in het bieden van beeldzorg. Digicontact kan vanwege hun ervaring en expertise kwalitatief goede beeldzorg verlenen met een professionele infrastructuur. Hiermee kan deze partij de nodige continuïteit bieden en de aanvullende, juist opgeleide, professionals die zo hard nodig zijn in het verlenen van de noodzakelijke zorg.

Momenteel wordt de inzet van Digicontact (zorg op afstand) binnen de reguliere wijkverpleegkundige zorg uitgerold voor een set afgekaderde handelingen. We zien dat er binnen de instroomroutes waar Digicontact ingezet wordt duidelijker gestuurd kan worden op zelfredzaamheid met de inzet van zorg op afstand, door direct bij de indicatiestelling te beoordelen op passende zorg (digitaal of hulpmiddel, tenzij).

Naar aanleiding van het succes met Digicontact en de zorgtechnologie van de FreeStyle Libre zijn we ook gaan kijken naar verdere uitbreiding van ons (thuis)zorgtechnologie assortiment. Hierover delen we binnenkort graag meer.

Tekstgrootte aanpassen