Asset 1

Thuisbegeleiding

Lees voor Stoppen

Thuisbegeleiding

Wat is Thuisbegeleiding?
Thuisbegeleiding is een laagdrempelige en professionele vorm van begeleiding voor mensen die de grip op het dagelijks leven (dreigen te) verliezen. Denk hierbij aan gezinnen met opvoedkundige vragen en uitdagingen, mensen met psychiatrische problematiek, mensen met een verstandelijke beperking, alleenstaanden in een kwetsbare situatie en ouderen (met of zonder geheugenproblematiek). De thuisbegeleiders van TWB helpen u bij het structureren van uw dagelijks leven. Daarnaast bevorderen zij uw zelfredzaamheid en wijzen ze de weg om uw sociale netwerk te versterken. Binnen thuisbegeleiding hanteren we in situaties die hier geschikt voor zijn de ReSet methode. Middels deze laagdrempelige methodiek worden (jonge) gezinnen tijdelijk begeleid bij allerhande opvoedkundige vragen. De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfregie en draagkracht van het gezin, met als doel dat de ouder(s) zelf de opvoeding weer aankunnen en er geen beroep gedaan hoeft te worden op bijvoorbeeld jeugdzorg.

Wat zijn de kosten?
Voor thuisbegeleiding heeft u een Wmo-indicatie of Wlz-indicatie nodig. De kosten voor thuisbegeleiding worden dan grotendeels vergoed. Een klein deel betaalt u zelf via een eigen bijdrage.

Aanvragen
U kunt thuisbegeleiding aanvragen via het WMO-loket van uw gemeente. Thuisbegeleiding voor gezinnen met kinderen kan bij een aantal gemeenten ook worden aangevraagd via het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Tekstgrootte aanpassen