Asset 1

Thuisbegeleiding

Lees voor Stoppen

Thuisbegeleiding

Wat is Thuisbegeleiding?
Thuisbegeleiding is een laagdrempelige en professionele vorm van begeleiding voor mensen die de grip op het dagelijks leven (dreigen te) verliezen. Denk hierbij aan gezinnen met opvoedkundige vragen en uitdagingen, mensen met psychiatrische problematiek, mensen met een verstandelijke beperking, alleenstaanden in een kwetsbare situatie en ouderen (met of zonder geheugenproblematiek). De thuisbegeleiders van TWB helpen u bij het structureren van uw dagelijks leven. Daarnaast bevorderen zij uw zelfredzaamheid en wijzen ze de weg om uw sociale netwerk te versterken.

Onze thuisbegeleiders werken oplossingsgericht, met respect voor de krachten en mogelijkheden van u en uw sociale netwerk. We werken nauw samen met andere zorginstanties, signaleren problemen, rapporteren en verwijzen indien nodig naar specialisten. Onze thuisbegeleiders zijn snel beschikbaar en bieden praktische en psychosociale hulp en begeleiding aan huis.

Wat zijn de kosten?
Voor thuisbegeleiding heeft u een Wmo-indicatie of Wlz-indicatie nodig. De kosten voor thuisbegeleiding worden dan grotendeels vergoed. Een klein deel betaalt u zelf via een eigen bijdrage.

Aanvragen
U kunt thuisbegeleiding aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Thuisbegeleiding voor gezinnen met kinderen kan bij een aantal gemeenten ook worden aangevraagd via het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Tekstgrootte aanpassen