Asset 1

Handige Hulpmiddelen

Lees voor Stoppen

Een druppelbril, medicijndispenser of hulpmiddel voor elastische kousen zijn natuurlijk al bekend maar nog wel handig en zeker behulpzaam! Lees hier meer over de bestaande mogelijkheden.

Lees voor Stoppen

Medido

Na drie onsuccesvolle pogingen in de periode 2013-2017, is de implementatie van de medicatiedispenser succesvol gestart in augustus 2017. Na de implementatie van de Medido hebben wij veel data en feedback kunnen verzamelen omtrent het gebruik van een medicatiedispenser in de thuiszorg. Hierbij is vaak de vraag: Waarom moeten de zorgverleners technische handelingen uitvoeren zoals het vervangen van de baxterrol en het verhelpen van storingen? Hier moest iets mee gedaan worden! Dit heeft gezorgd voor een nieuwe aanpak omtrent de zorg rondom medicijndispensers. Hierdoor hebben we de handen ineen geslagen met de zorgverzekeraar en de apotheek om dit initiatief van de grond te brengen

Lees voor Stoppen

Doff N’ Donner

Begin 2019 zijn we begonnen met de structurele inzet van de ergotherapeut bij de vraag met betrekking tot het aantrekken van ‘steunkousen’. Deze aanpak komt voort uit de discussie met zorgverzekeraars. Als een cliënt ondersteuning ontvangt van TWB bij het aantrekken van steunkousen, kunnen we op een later moment namelijk geen hulpmiddel meer inzetten om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen, tenzij de cliënt het hulpmiddel zelf betaalt. Door het prioriteren van het eigen regie van de cliënt is de aanpak omtrent het inzetten van steunkousen veranderd. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de duur van het aantrekken van de steunkousen duidelijk verminderd is.

Lees hier meer

Coban zwachtelen

10% van de zorgvragen binnen TWB bestaat uit zwachtelen. Vanuit een wijkteam kwam de vraag of we dit niet op een andere manier kunnen doen. Deze vraag is ontstaat doordat de huidige werkwijze een lange zorgduur geeft, groot valgevaar met zich meebrengt en zorgt voor lagere therapietrouwheid. Uit een nulmeting en pilot blijkt dat de zorgtijd daalden met 67% (van 704 minuten naar 224 minuten per cliënt) en de medewerkers- en klanttevredenheid steeg. Hierdoor is de aanpak uitgerold binnen alle teams. Hier zien we dezelfde resultaten en hierdoor kunnen we andere en meer cliënten helpen!

Lees hier meer

Oogdruppelbril

In mei 2019 is de oogdruppelbril onder de aandacht gebracht bij wijkverpleegkundigen. Door het inzetten van de oogdruppelbril is er een zorgkostenreductie ontstaan van gemiddeld 28 uur per cliënt. Bovendien hoeft de cliënt niet meer te wachten tot wij komen en behoudt hij hierdoor de optimale zelfredzaamheid! De ‘innovatie’ werd als scoop gebracht door het Algemeen Dagblad en is inmiddels wereldwijd opgepakt. In de keten gebruiken het Bravis ziekenhuis en collega-aanbieders zoals Surplus inmiddels de ‘druppelbril’. Hierin hebben we als springplank gediend voor een bestaand initiatief, waarvan de waarde in de thuiszorg eerst niet werd gezien.

Tekstgrootte aanpassen