Asset 1

Topklinische Thuiszorg

Lees voor Stoppen

Topklinische Thuiszorg

Heeft u specialistische zorg nodig, zoals een bloedtransfusie en infuuszorg? Met het topklinische thuiszorgteam is het onder bijna alle omstandigheden mogelijk om dit thuis te realiseren. Ons team van speciaal opgeleide verpleegkundigen levert hooggespecialiseerde verpleging aan huis. Zij zijn bevoegd en bekwaam om uiteenlopende verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Omdat de ziekenhuiszorg naar uw huis wordt verplaatst, worden het aantal ziekenhuisbezoeken voor u verminderd of zelfs voorkomen. Deze zorg vindt altijd plaats in nauwe afstemming met uw specialist en huisarts.

Kostenvergoeding vanuit de zorgverzekering?
De kosten voor Topklinische Thuiszorg worden vergoed uit uw zorgverzekering. Er geldt hiervoor geen eigen risico vanuit de Zorgverzekeringswet (wel vanuit de Wet langdurige zorg). Vraag dit voor de zekerheid even na bij uw wijkverpleegkundige.

Topklinische Thuiszorg aanvragen
Heeft u vragen of wilt u Topklinische Thuiszorg aanvragen? Neem dan contact met ons op via 088 560 2000 of stuur een mail naar info@twb.nl.

Tekstgrootte aanpassen