Asset 1

Preventie en Re-ablement

Lees voor Stoppen

Met de toenemende vergrijzing van cliënten en zorgprofessionals, stijgende zorgkosten, en de wens van cliënten om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, komt de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van de zorg in de knel. Re-ablement en de preventie van zorg(uitbreiding) zijn belangrijke onderwerpen om de zorg toekomstbestendig te houden. Met de inzet van Preventie en Re-ablement maatregelen wordt de gezondheid van mensen bevorderd, waardoor cliënten langer zelfstandig kunnen blijven doen waar ze blij van worden.

Een van de manieren om Preventie en Re-ablement mogelijk te maken, is het bevorderen van lichaamsbeweging. Hierdoor worden cliënten fitter, behouden ze balans en wordt hun kracht versterkt. Binnen TWB zijn we dan ook bezig met een aantal projecten op dit onderwerp om cliënten te versterken in hun fysieke capaciteit, waardoor de behoefte aan hulp afneemt en cliënten worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid.

Lees voor Stoppen

Bewegen met Aandacht

TWB is eind 2021 gestart met het project ‘Bewegen met Aandacht’. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van het platform, de app en de trainingsmethode van DigiRehab. De vaste zorgprofessionals trainen met onze cliënten gedurende 12 weken, 2 x 20 minuten per week aan balans, conditie en kracht. In de tool wordt de ondersteuningsbehoefte van de cliënt geregistreerd, worden instructievideo’s van de beweegoefeningen getoond en wordt het effect van de training op de fysieke gesteldheid en functioneren van de cliënt gemeten. De cliënt ontvangt hierbij een gevarieerd en op maat gemaakt trainingsprogramma. Hierbij zien we diverse positieve effecten zoals een verbeterde fysieke capaciteit van de deelnemende cliënten (met 14%) en een verlaagde behoefte aan hulp (met 16%). Dit resulteert in een positieve afname van de zorginzet. Ook de zorgprofessional haalt meer voldoening uit het werk en voelt zich energieker en vitaler. Bekijk het verhaal van Mien Klink- van Ham hiernaast.

Na een succesvolle pilot wordt Bewegen met Aandacht momenteel uitgerold over het gehele werkgebied van TWB.

Lees voor Stoppen

Precaise

TWB neemt ook deel aan het internationale Precaise onderzoek. Hierbij wordt er gewerkt aan een doorontwikkeling van de app van DigiRehab. Dit onderzoek zet zich in om een tool te ontwikkelen die vroegtijdig kan worden ingezet om valpreventie in een eerder stadium aan te pakken. Het doel is om binnen 2 jaar internationaal een datagestuurd beslissingsondersteunend systeem (mede) te ontwikkelen én dit binnen TWB vanuit het sociale domein te implementeren zodat het risico op vallen nauwkeurig wordt ingeschat én preventieve gerichte interventies worden aangeboden.

ZELF

Hiernaast draagt ook het project ‘Zelf’ bij aan Preventie en Re-ablement, in de vorm van een training voor onze collega’s. Collega’s leren hierbij op een interactieve en leuke manier hoe ze cliënten optimaal kunnen stimuleren in hun beweging, dagelijkse activiteiten en zelfredzaamheid. ‘Bewustwording eigen gedrag’ is hierbij het uitgangspunt.

Tekstgrootte aanpassen