Asset 1

HR Zorg Award

Lees voor Stoppen

Eervolle vermelding HR Zorg Award

Tijdens de HR Zorg Award 2019 ontving TWB een eervolle vermelding voor het project ‘Duaal aansturingsmodel Verpleging & Verzorging’.

De beste uitleg die wij kunnen geven komt van onze senior-wijkverpleegkundigen zelf, zij benoemen dit als volgt: “In 2017 heeft onze Raad van Bestuur een wereld beslissing genomen! De wijkverpleegkundige heeft de positie gekregen waar hij/zij recht op heeft, namelijk eigen autonomie en een duidelijke positie binnen TWB.”

De herstructurering van de managementstructuur binnen TWB heeft grote invloed gehad van de positie van de wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundigen maakten eerst deel uit van het zorgteam (niveau 2 t/m 5) onder leiding van een zorgmanager. Na dit besluit is de aansturing van de wijkverpleegkundigen onder verantwoordelijkheid van een zorginhoudelijk manager gebracht, los van de zorgteams.

De Raad van Bestuur heeft in september 2018 een positief advies gekregen van de Ondernemingsraad om het duaal aansturingsmodel te implementeren binnen de afdeling Verpleging en Verzorging. In het duaal aansturingsmodel zijn zorgmanager en senior-wijkverpleegkundige samen verantwoordelijk voor de resultaten van het cluster en vallen zij rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.

De senior-wijkverpleegkundige is vanaf januari 2019 een nieuwe functie binnen TWB. Naast inhoudelijke taken heeft een senior-wijkverpleegkundige ook leidinggevende taken voor de wijkverpleegkundigen binnen haar cluster (3 tot 5 wijkverpleegkundigen) en wordt zij hier ook voor beloond.

Tekstgrootte aanpassen