Blog: Doelmatigheid in de thuiszorg en overdaad in het verpleeghuis


Volgens de minister een ‘eerlijke’ verdeling van schaarste…. “Ik zie dat de huidige manier van werken in de wijkverpleging in de toekomst niet langer houdbaar is. Het is belangrijk de…

Lees meer