Asset 1

Organisatie en bestuur

Lees voor Stoppen

De dagelijkse leiding van Stichting Thuiszorg West-Brabant is in handen van een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zorgt er samen met het management voor dat de organisatie als geheel goed functioneert. De bestuurders leggen hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Governance en verantwoord bestuur
TWB vindt professioneel bestuur en toezicht van groot belang. Het thema governance en verantwoord bestuur en toezicht heeft onze aandacht. TWB werkt daarom volgens de richtlijnen van de Governance code zorg. Deze code is een bundeling van breed gedragen opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code is bedoeld voor professionalisering van bestuur en toezicht en het samenspel tussen beide. De Governance code biedt een gemeenschappelijk referentiekader voor zowel eigen reflectie als voor de beoordeling door anderen. Vanzelfsprekend geldt dat TWB daarnaast voldoet aan de wet- en regelgeving rond onderwerpen zoals kwaliteit, veiligheid, privacy, medezeggenschap, jaarverslaggeving en mededinging.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van TWB. Dit houdt onder meer in dat de RvB verantwoordelijk is voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid en de behaalde resultaten. Daarnaast is de RvB ook verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening. De raad legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Bij de vervulling van zijn taak richt de RvB zich op het belang van de organisatie en alle partijen die hierbij betrokken zijn.

Voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, klik hier

Lees voor Stoppen

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen TWB. Daarnaast denkt de Raad van Toezicht  met de Raad van Bestuur mee en adviseert de bestuurders bij (strategische) vraagstukken.

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, klik hier


Contact
U kunt de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bereiken via rvb@twb.nl of telefonisch op 088 560 2217.

Tekstgrootte aanpassen