Asset 1

ANBI-status

Lees voor Stoppen

Stichting Thuiszorg West-Brabant heeft een ANBI-status. De ANBI-beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en hun donateurs/erflaters. De ANBI’s dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten. Hieronder vindt u de informatie die nodig is ten behoeve van de ANBI: standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen

Reglementen

Tekstgrootte aanpassen