Asset 1

Wijkverpleging

Onze wijkverpleging bestaat uit:

 • Verpleging en verzorging: TWB biedt professionele verzorging en verpleging met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid van de cliënt. Onze medewerkers bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij de medicatie toediening, maar ook bij specifieke medische zorg zoals het verzorgen van een stoma.
  Contactgegevens voor verwijzers:
  Voor aanmelden van zorg: 088 560 2087 of klantenservice@twb.nl
  Aanmelden kan ook via ZorgDomein

 • Wijkverpleegkundigen en wijkzusters: de wijkverpleegkundigen zijn het eerste aanspreekpunt voor cliënten die vragen hebben rondom zorg of ondersteuning. Zij signaleren, indiceren en adviseren hierover uitgaande van de eigen mogelijkheden van de cliënt. De wijkzusters zijn het aanspreekpunt in de wijk voor vragen over welzijn, zorg en wonen.
  Contactgegevens voor verwijzers:
  Voor aanmelden van zorg: 088 560 2087 of klantenservice@twb.nl
  Contact met de wijkzusters via de kruisvereniging of info@wijkzustergroep.nl

 • Nachtzorg: in situaties waarbij ’s nachts zorg of verpleging nodig is, biedt TWB de mogelijkheid tot nachtzorg. Onze nachtzorg bestaat uit Ambulante nachtzorg (zij leveren geplande en ongeplande zorg voor de wijkteams en specialistische teams) en Bloknachtzorg (zij worden ingezet bij tijdelijke afwezigheid van de mantelzorger of in de terminale fase).
  Contactgegevens voor verwijzers:
  Ambulante nachtzorg: nachtteam@twb.nl of 088 560 2087
  Bloknachtzorg: nachtteamblokzorg@twb.nl

 • Palliatieve (terminale) thuiszorg: onze medewerkers van het Hospice Thuis Team ondersteunen en verzorgen cliënten en hun naasten in hun wens om thuis te kunnen sterven.Contactgegevens voor verwijzers:
  Palliatief verpleegkundigen: palliatiefverpleegkundige@twb.nl of 06 43 23 71 50
  Hospice Thuis Team: hospicethuisteam@twb.nl of 088 560 2087
Lees voor Stoppen

 • Acute zorg: het Acuut Team verzorgt alle ongeplande zorg in de regio West-Brabant. Na een triage stemt de (wijk)verpleegkundige af welke ondersteuning of zorg er nodig is.
  Contactgegevens voor verwijzers:
  Acuut Team: 088 560 2087 of acuutteam@twb.nl
  Meer informatie?
  Bekijk hier de factsheet

 • Topklinische thuiszorg: ons team van speciaal opgeleide verpleegkundigen levert hooggespecialiseerde verpleging aan huis.
  Contactgegevens voor verwijzers:
  TWB Topklinisch Thuis Team: 088 560 2087 of topklinischthuisteam@twb.nl 

Hieronder vindt u het werkgebied van TWB.

Tekstgrootte aanpassen