Asset 1

Maatschappelijke ondersteuning

Onze maatschappelijke ondersteuning bestaat uit:

  • Huishoudelijke ondersteuning: voor sommige mensen is het niet mogelijk om zelf (alle) huishoudelijke taken uit te voeren, hierin kan TWB ondersteuning bieden.Contactgegevens voor verwijzers:
    Voor aanmelden van zorg: 088 560 2087 of klantenservice@twb.nl

  • Dagbegeleiding (+ en NAH): dagbegeleiding is een uitkomst voor cliënten die vanwege hun gezondheid of hoge leeftijd bijna niet meer buiten de deur komen. Het geeft structuur en een zinvolle invulling van de dag, het bevordert de participatie en zelfredzaamheid, zodat cliënten langer in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.Contactgegevens voor verwijzers:
    Voor aanmelden van zorg: 088 560 2087 of klantenservice@twb.nl

  • Thuisbegeleiding: thuisbegeleiding is een praktische vorm van begeleiding voor mensen die de grip op het dagelijks leven (dreigen te) verliezen. Begeleiding is er op gericht om de cliënt zo snel en goed als mogelijk mee te laten draaien in de samenleving. Dit kan door begeleiding vanuit de organisatie zelf maar ook door een cliënt verder te helpen naar een voorliggende voorziening. Binnen de thuisbegeleiding biedt TWB voor gezinnen bovendien de ReSet-methodiek. Middels deze laagdrempelige methodiek worden (jonge) gezinnen tijdelijk begeleid bij allerhande opvoedkundige vragen. De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfregie en draagkracht van het gezin, met als doel dat de ouder(s) zelf de opvoeding weer aankunnen en er geen beroep gedaan hoeft te worden op bijvoorbeeld jeugdzorg.Contactgegevens voor verwijzers:
    Voor aanmelden van zorg: 088 560 2087 of klantenservice@twb.nl

Hieronder vindt u het werkgebied van TWB.

Tekstgrootte aanpassen