Asset 1
TWB vertelt

Wereld Stomadag 2021

Evelien Martens, Sandra van Gent en Olga Ostendorf Urologie-, continentie- en stomaverpleegkundige
Lees voor Stoppen

Hoe is het om als Urologie Continentie Stoma (UCS) verpleegkundige werkzaam te zijn in de thuiszorg? Voor velen is dit een onbekend gebied. Bij cliënten is dit onbekend, maar ook bij professionals zijn we niet altijd in beeld. Voor Evelien en Olga, de UCS-verpleegkundigen van TWB, is dit een baan waar zij met veel enthousiasme van genieten. Zij vertellen wat zij als stomaverpleegkundigen betekenen voor de cliënt, interne collega’s en externe professionals.

De stomaverpleegkundigen van TWB werken vanuit het team gespecialiseerd verpleegkundigen samen met de reguliere teams aan de best mogelijke zorg voor de cliënten.

“Binnen TWB worden wij op consult gevraagd bij cliënten die complicaties hebben met de stomazorg. Welke complicaties we tegenkomen? Denk dan aan ondersteuning bieden bij stoma-lekkages, huidirritatie, prolaps (uitstulping van de darm) of parastomale hernia (buikbreuk). Maar we zoeken ook samen met de cliënt naar de beste oplossing om (weer) deel te kunnen nemen aan zijn of haar sociale leven. Vragen die aan ons gesteld worden zijn bijvoorbeeld: “Kan ik zwemmen met een stoma?”, “Hoe doe ik de verschoning in een vliegtuig?” of “Hoe vertel ik het aan mijn (klein)kinderen?”.

Samen met de cliënt, zijn/haar naaste en het team zoeken we naar passende oplossingen en dragen we zorg voor bijvoorbeeld ander stomamateriaal. Dit materiaal schrijven we zelf voor. Omdat we in nauw contact staan met de fabrikanten en leveranciers van deze medische hulpmiddelen zijn we vaak innovatief bezig en is er uiteindelijk altijd een passende oplossing voor de cliënt!

We geven scholingen aan collega’s in opleiding en aan de trainers. Daarnaast wordt iedere bevoegde collega om de 3 jaar getoetst op het geven van stomazorg. Daarbij toetsen we niet alleen of zij de stomazorg op een juiste manier kunnen uitvoeren, maar we vragen ook door naar het waarom. Op deze manier dragen we allen bij aan kwalitatief goede stomazorg.

Om de kwaliteit van de stomazorg te bewaken werken we volgens de laatste protocollen en ontwikkelingen. Deze houden wij als stomaverpleegkundigen op reguliere basis bij. We volgen seminars, symposia, hebben contact met fabrikanten en leveranciers en weten binnen ons eigen netwerk collega’s van andere organisaties te bereiken.

Buiten de organisatie werken wij samen met de stoma-coloncare verpleegkundigen van de verschillende ziekenhuizen in en rond het werkgebied van TWB. De lijnen zijn kort en we weten elkaar te vinden. Zo hebben we in de afgelopen periode verschillende patiënten van het Bravis ziekenhuis op vraag van de coloncare verpleegkundigen thuis bezocht. Waarom? Om hechtingen te verwijderen van een nieuwe stoma, het opstarten van een darmspoeling, een brug te verwijderen, het aanstippen van wild vlees, of het uitvoeren van een controle aan huis op het moment dat de cliënt niet de mogelijkheid heeft om naar het ziekenhuis te gaan.

Naast de ziekenhuizen kunnen ook andere (thuis)zorgaanbieders gebruik maken van onze specifieke kennis. En natuurlijk kan een stomadrager ook zelf contact opnemen met de UCS-verpleegkundigen van TWB bij vragen omtrent zijn of haar stoma. Kortom: met deze specialisatie kunnen wij als stomaverpleegkundigen samen met de cliënt en het zorgnetwerk een verschil kunnen maken in de geboden stomazorg. Dus ook in de thuiszorg kun je als stomaverpleegkundige zeer goed werkzaam zijn!”

Tekstgrootte aanpassen