Asset 1
TWB vertelt

Wereld Parkinson Dag

Monique van de Pas Parkinson verpleegkundige
Lees voor Stoppen

Vandaag is het Wereld Parkinson Dag.

Parkinson krijgt gelukkig de laatste jaren steeds meer aandacht. Dat is goed, want veel mensen dachten dat Parkinson bestond uit uitsluitend trillen. Parkinson hebben betekend echter veel meer, vandaar dat wij als Parkinsonverpleegkundigen van TWB het belangrijk vinden om hierover te vertellen.

Parkinson is een chronische neurologische ziekte die in ernst toeneemt. Diep in de hersenen produceren zenuwcellen de stof dopamine. Met deze stof communiceren hersendelen met elkaar, en krijgt het lichaam opdrachten. Bij de ziekte van Parkinson sterven zenuwcellen in de hersenen af. Er is hierdoor minder dopamine en signalen worden dus minder goed doorgestuurd. Daardoor ontstaan bewegingsklachten als trillen, spierstijfheid, bewegingstraagheid en later ook balansproblemen. Maar er zijn veel meer symptomen bij parkinson die de kwaliteit van leven beïnvloeden, zoals slaapproblemen, spraak-en slikproblemen, plasproblemen, depressie, initiatiefloosheid, vergeetachtigheid, moeite hebben met begrijpen, overzicht houden en het plannen van activiteiten.

Wij als parkinsonverpleegkundigen richten ons met name op het nader uitleg geven over de ziekte en het geven van informatie en praktische tips, zoals medicatie, zelfzorg, hulpmiddelen en de patiëntenvereniging. We ondersteunen en begeleiden bij vragen en adviseren bij het maken van keuzes. Dat kan bijvoorbeeld zijn; welke hulpverleners in te schakelen, naar een dagbehandeling te gaan of in de laatste levensfase naar een woon-zorg complex. Daarnaast bewaken we de continuïteit van zorg door het inventariseren van de problemen en af te stemmen met de cliënt, familie en alle betrokken hulpverleners.

De eerste jaren van de ziekte komen de mensen met Parkinson naar het ziekenhuis, daar worden ze iedere 3 maanden om en om gezien door de neuroloog en de parkinsonverpleegkundige. De medicatie slaat dan vaak nog goed aan en wordt in de loop van de tijd steeds aangepast aan de veranderde situatie. In een later stadium komen er meer problemen en gaat de medicatie minder goed werken. Er wordt samengewerkt met Parkinsonnet therapeuten, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist om naast de medicatie te zorgen voor een zo optimaal mogelijke behandeling. Ook werken we samen met de revalidatieafdeling voor mensen met Parkinson, het revapark. Daar wordt tijdens een opname de medicatie geoptimaliseerd. Verder hebben we vanuit TWB een belangrijke rol binnen het Parkinson Café te Heerle. Hier is iedereen welkom die vanuit eigen kring te maken heeft met Parkinson, maar ook zijn geïnteresseerde hulpverleners van harte welkom.

Als de problemen groter worden, dus als het qua bewegen moeilijk wordt om naar de polikliniek te komen, bij vergeetachtigheid of somberheid of als er een belaste thuissituatie is, komt de parkinsonverpleegkundige van TWB aan huis. Soms is dat dezelfde verpleegkundige van Bravis, omdat we transmuraal werken.
De samenwerking met de neuroloog en therapeuten blijft en wordt vaak uitgebreid met thuiszorg, specialist ouderengeneeskunde en dagbehandeling. Ook krijgt de huisarts een grotere rol, omdat er een toename van complicaties kan ontstaan, zoals; urineweginfecties, luchtweginfecties en vallen.

De uitdaging van ons werk als parkinsonverpleegkundige is, dat we steeds samen met andere hulpverleners en de mensen met Parkinson, de beste oplossing voor een bepaalde situatie of probleem zoeken.
Het multidisciplinair samenwerken is voor deze mensen van groot belang.
Daarom zijn we blij dat er binnen TWB aandacht is voor integraal werken en we steeds meer gaan samenwerken. Wij vinden het fijn als we onze kennis kunnen delen, dat kan ook dmv scholing. Of gewoon mee kunnen denken. Regelmatig schuiven we aan bij multidisciplinaire overleggen zowel binnen als buiten TWB en volgen we onze cliënten tijdens een tijdelijke opname of revalidatie. Op deze manier hopen we de beste zorg door de keten heen te geven.

Tekstgrootte aanpassen