Asset 1
TWB vertelt

Wereld Parkinson Dag 2024

Myriam Schrauwen – Sanders Parkinsonverpleegkundige
Lees voor Stoppen

Wereld Parkinson Dag wordt jaarlijks op 11 april gehouden. Op deze datum is de verjaardag van de Engelse arts James Parkinson. Er wordt op deze dag dan ook aandacht gevraagd voor de ziekte van Parkinson en voor parkinsonismen.

​​De ziekte van Parkinson is een chronische, degeneratieve ziekte (waar bepaalde eigenschappen achteruitgaan), waarbij een tekort aan dopamine in de hersenen de oorzaak is van een heleboel veranderingen. Deze veranderingen kunnen het leven van mensen overhoop gooien.

Sinds James Parkinson in 1817 zijn “Essay on the Shaking Palsy” schreef, waarin hij voor het eerst een aantal personen beschreef met de ziekte van Parkinson, is er ontzettend veel onderzoek gedaan naar alle facetten van deze slopende aandoening. Maar helaas, op heel veel vragen zijn nog geen antwoorden gevonden. Men weet nog steeds niet met zekerheid waarom iemand Parkinson krijgt, ook niet welke medicatie en welke dosering het beste werkt voor iedere individuele patiënt, welke symptomen er zullen gaan ontstaan en hoe die het leven gaan beïnvloeden.

Nog steeds is er geen zicht op genezing of voorkoming van de aandoening. Mensen moeten dus leren leven met het feit dat de ziekte ongeneeslijk is en bijna alle functies in het lichaam beïnvloedt. En het aantal mensen met de ziekte van Parkinson neemt schrikbarend toe. Er wordt zelfs gesproken van een pandemie, waarbij steeds meer signalen richting milieuvervuiling en pesticiden lijken te wijzen. Maar om beleidsmakers en politici zover te krijgen dat deze andere belangen dan gezondheid niet meer als hoogste prioriteit zien, zal er nog heel wat moeten gebeuren. Daarnaast lijken ook genetische factoren, veroudering van de hersenen en bepaalde veranderingen in de stofwisseling een rol te spelen.

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Daarom is het goed om op donderdag 11 april, Wereld Parkinson Dag, stil te staan bij deze ziekte. Op deze dag (de verjaardag van James Parkinson) wordt aandacht gevraagd voor mensen met parkinson en parkinsonisme: in Nederland zo’n 63.500 mensen, wereldwijd maar liefst 10.000.000.

Gelukkig zijn er de laatste jaren wel grote sprongen gemaakt in het behandelen van de symptomen. Ondanks dat er sinds de ontdekking van levodopa in de jaren 50 en de dopamine agonisten enkele decennia later, geen echte doorbraken meer geweest zijn op medicamenteus gebied, zijn de behandelingen wel verbeterd en verfijnd. Er zijn pomptherapieën gekomen waarbij mensen continu medicatie toegediend krijgen en de DBS operatie(deep brain stimulation) wordt op grote schaal toegepast. Hierdoor verbetert de levenskwaliteit vaak sterk.

Ook bestaat er al zo’n 20 jaar het parkinsonNetwerk in Nederland, waarin verschillende disciplines deelnemen die betrokken zijn bij de behandeling van mensen met Parkinson. Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen, parkinsonverpleegkundigen, neurologen en nog diverse andere zorgverleners werken samen met de patiënt aan zorg op maat.

Ook de oprichting van de Parkinson Alliantie Nederland (samenwerkingsverband van de parkinson patiënten vereniging, parkinsonnet, parkinsonNL en Dutch Parkison Scientists) is een mooie ontwikkeling om onderzoek naar en behandeling van deze ziekte te versnellen en verbeteren.

En zo blijft de hoop om ooit Parkinson de wereld uit te helpen….

Op Wereld Parkinson Dag wordt er ook elk jaar een hoop georganiseerd. Bekijk hier een overzicht voor alle informatie: https://www.parkinson.nl/wat-we-doen/wereld-parkinson-dag/

Tekstgrootte aanpassen