Asset 1
TWB vertelt

Wereld Diabetes Dag 2022

Diabetesverpleegkundigen
Lees voor Stoppen

Wij als team diabetesverpleegkundigen willen deze dag aangrijpen om het werk als diabetesverpleegkundige binnen TWB onder de aandacht te brengen en gelijk ons team weer eens aan jullie voorstellen. Van links naar rechts: Mieke van Grunsven, Marjon Nieuwenhuis, Marieke van Iwaarden, Anita Janssens en Rafke Schutte.

Wereld Diabetes Dag (WDD) is elk jaar op 14 november en is internationaal de dag om extra aandacht te vragen voor de belangrijkste wereldwijde bewustwordingscampagne voor en over diabetes. Deze dag werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld. Internationaal wordt deze campagne weergegeven met een blauw cirkelvormig logo dat in 2007 met goedkeuring van de VN-resolutie over diabetes werd aangenomen en goedgekeurd, dat het wereldwijde symbool is voor diabetes bewustwording.

Het doel van Wereld Diabetes Dag is aandacht en begrip vragen voor diabetes. De datum 14 november is gekozen, omdat dit de verjaardag is van Frederick Banting die samen met Charles Best aan de basis stond van de ontdekking van insuline in 1922. Dankzij deze ontdekking is diabetes geen dodelijke ziekte meer. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat insuline is uitgevonden. Een ontdekking met grote gevolgen zoals je hierboven leest.

Elk jaar staat de campagne in het teken van een specifiek thema dat een of meerdere jaren loopt. Het thema voor WDD 2021-2023 is: toegang tot diabeteszorg. ‘Educatie om morgen te beschermen’ is het thema van het tweede jaar van de huidige campagne. De activiteiten zijn nationaal en internationaal gericht op de noodzaak tot betere toegang en kwaliteit van hoogstaand diabetes onderwijs voor zorgmedewerkers en mensen met diabetes.

Als diabetesverpleegkundigen van TWB zoeken en vervullen wij dagelijks in onze werkzaamheden educatie, advisering en onderwijs. Onze taken als diabetesverpleegkundigen van TWB zijn hierdoor ook divers: transmurale werkzaamheden binnen het Bravis ziekenhuis, ondersteunend en adviserend binnen drie huisartsengroepen in de regio en hun (complexe) patiënten voorzien van juiste educatie en kennis rondom diabetes, de eigen thuiszorgteams voorzien van advies, voorlichting en educatie over diabetes en samen deze cliënten ondersteunen en zijn we betrokken bij projecten binnen TWB waarbij de kwaliteit en innovatie van de diabeteszorg voorop staat.

Zoals jullie kunnen lezen doen wij heel veel voor netwerkpartners, maar zeker niet te vergeten voor jullie als collega’s werkzaam in de teams. Wij willen graag de komende tijd het contact met jullie aangaan om de kwaliteit van de diabeteszorg te optimaliseren. Wij sluiten graag aan bij jullie overleggen om meer te vertellen over de nieuwste ontwikkelingen en jullie vragen te beantwoorden. Wil jij of jouw team meer kennis over diabetes? Bel of mail ons via 088 560 2205 of diabetesverpleegkundige@twb.nl.

Tekstgrootte aanpassen