Asset 1
TWB vertelt

TWB gaat door met innoveren van wijkverpleging

Christ-Jan Danen Lid Raad van Bestuur
Lees voor Stoppen

Wijkverpleging ondersteunt mensen bij het zo lang en verantwoord mogelijk thuis te laten wonen. Hierbij werken (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, begeleiders en huishoudelijke hulpen nauw samen. De wijkverpleegkundige vervult hierbij een centrale rol, doordat zij vanaf 2015 (weer) zelf is gaan indiceren. D.w.z. dat zij bepaalt welke zorg nodig is, en hoe die wordt gegeven. Hierbij ligt de focus niet op het doen van verrichtingen, maar op het behalen van resultaten voor de cliënt: de zorguitkomsten.

Om deze rol goed te kunnen vervullen is een passende organisatievorm, die de inhoud volgt en ondersteunt, belangrijk. Een omgeving die gericht is op alleen ‘productie draaien’ en ‘indicaties stellen’ past hier niet bij. Het is daarom dat in 2017 werd besloten om de wijkverpleegkundigen van TWB náást het zorgteam te positioneren. Zij bleven wel nauw samenwerken met de teams, maar kregen de ruimte om hun vak weer uit te oefenen zoals het was bedoeld: integraal, eindverantwoordelijk en autonoom.

Nu, begin 2019, is het tijd voor de volgende stap: de wijkverpleegkundigen krijgen een belangrijke rol in de aansturing van zowel de zorgteams als hun directe collega’s. Vanaf 1 januari 2019 zijn er 13 senior-wijkverpleegkundigen aangesteld die samen met de zorgmanagers de teams aansturen in een duale vorm. Zorgmanagers zijn hierbij verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige aspecten, waaronder de planning, roostering en personele capaciteit. De senior-wijkverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg en ondersteuning van de collega wijkverpleegkundigen en medewerkers in de teams.

Deze stap naar duale aansturing betekent een forse professionaliseringsimpuls, aangezien de managementlaag – die tussen wijkverpleegkundigen en bestuurder – gaat verdwijnen. Dit zal het eerste halfjaar van 2019 gefaseerd worden gerealiseerd. Onze senior-wijkverpleegkundigen worden hier stap voor stap bij begeleid.

Door deze unieke stap naar duale aansturing van zorgteams, geven we bij TWB meer aandacht aan de ontwikkeling van onze thuiszorg: de inhoud van de zorg krijgt een nog dominantere rol binnen TWB Thuiszorg met Aandacht. Bovendien bieden we wijkverpleegkundigen hierdoor een aantrekkelijk carrière-perspectief. TWB wordt hierdoor een nóg betere thuiszorgorganisatie voor zowel onze cliënten als onze medewerkers.

Tekstgrootte aanpassen