Asset 1

Wondverpleegkundige

Lees voor Stoppen

Wondverpleegkundige

De wondverpleegkundige is gespecialiseerd in vragen rondom wondzorg. Zij begeleidt en adviseert cliënten bij complexe wonden en ondersteunt collega’s die de reguliere wondzorg uitvoeren. De wondverpleegkundige onderhoudt ook nauw contact met de (huis)arts, de specialisten en wondverpleegkundigen van het ziekenhuis.

Wat kan de wondverpleegkundige voor u betekenen?

  • Ondersteuning van cliënten in het deels zelf verzorgen van een wond
  • Beleid coördineren rondom de wondgenezing
  • Instructie, scholing en begeleiding aan andere zorgprofessionals
  • Verwijzer adviseren bij diagnostiek, wondbeleid en compressietherapie.
  • Voedings- en leefstijladvies geven aan cliënten
  • Advies, begeleiding en motivatie van cliënten bij het zoeken naar passende hulpmiddelen en wondverbandmateriaal
  • Advies en begeleiding van cliënten om nieuwe wonden te voorkomen
  • Schakel tussen verwijzer, thuiszorgorganisatie, ziekenhuis en andere zorgverleners (zoals een diëtiste of ergotherapeut). 

Wat zijn de kosten?
De zorg van de wondverpleegkundige is voor u kosteloos. Het wordt vergoed via de basisverzekering en valt buiten uw eigen risico. Uw huisarts of specialist vraagt de zorg van de wondverpleegkundige aan, wanneer hij/zij dit noodzakelijk acht.

Contact
In de meeste gevallen wordt u door uw (huis)arts, (wijk)verpleegkundige of verzorgende in contact gebracht met de wondverpleegkundige van TWB. U kunt uw huisarts ook om een doorverwijzing vragen of zelf contact opnemen met TWB.

Tekstgrootte aanpassen