Asset 1

Verpleegkundig specialist AGZ

Lees voor Stoppen

De verpleegkundig specialist AGZ

De verpleegkundig specialist AGZ (Algemene Gezondheidszorg) is een relatief nieuwe beroepsgroep. Zij combineren verpleegkundige en medische behandelingen. Die combinatie is hard nodig, want mensen worden steeds ouder, moeten langer thuis wonen en hebben complexere zorg nodig. Verpleegkundig specialisten nemen taken van een huisarts en/of medisch specialist over of vullen deze aan. Binnen het eigen werkgebied hebben zij een expertise opgebouwd. Binnen TWB hebben wij een verpleegkundig specialist met als aandachtsgebied ouderenzorg en wondzorg.

Wat is een verpleegkundig specialist?
Verpleegkundig specialisten (VS) richten zich, naast de belangrijke verpleegkundige taken zoals het bevorderen van gezondheid, het voorkomen van ziekten, het herstellen van gezondheid en het verlichten van lijden, ook de op de ziekte zelf. De VS’en kennen de mogelijkheden van verzorging, verpleging en behandeling van lichamelijk en geestelijke klachten. Zij komen tot een verpleegkundige en medische diagnose (dit laatste net zoals een arts). Daarnaast zijn zij wettelijk bevoegd om een behandeling te starten, zoals het voorschijven van bepaalde medicatie of indien nodig een verwijzing naar andere hulpverleners. Bovendien dragen zij bij aan de deskundigheidsbevordering van eigen collega’s en andere disciplines én zijn zij vaak betrokken bij innovaties in de zorg en kwaliteit van zorg.

Wat kan de verpleegkundig specialist voor u betekenen?

  • Bieden informatie omtrent uw aandoening of ziekte zelf en hoe hiermee om te gaan
  • Brengen uw gezondheidsproblemen breed in kaart; stellen een diagnose
  • Schrijven zelfstandig medicatie voor, volgen het effect hiervan op en sturen daar waar nodig bij
  • Volgen het behandelplan van uw huisarts of medisch specialist op en sturen waar nodig (in overleg) bij
  • Zijn de schakel tussen uw wijkverpleging, huisarts of medisch specialist
  • Verwijzen u door naar andere behandelaars indien nodig

Wat zijn de kosten?
De zorg die de VS wondzorg of ouderenzorg biedt is voor u kosteloos. Het wordt vergoed via de basisverzekering en valt buiten uw eigen risico.

Contact
In de meeste gevallen zal uw wijkverpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige, huisarts of medisch specialist u rechtstreeks doorverwijzen naar de verpleegkundig specialist. U kunt ook altijd zelf contact met ons opnemen.

Meer informatie

Tekstgrootte aanpassen