Asset 1
TWB vertelt

Thuiszorg West-Brabant nu ook aanbieder van dagbehandeling GZSP

Thuiszorg West-Brabant
Lees voor Stoppen

Per 4 april 2022 biedt TWB op de dagbegeleiding-locaties in Roosendaal en Halsteren ook dagbehandeling aan voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) waaronder Parkinson of CVA. Deze dagbehandeling kenmerkt zich door een multidisciplinaire inzet van behandelaren en zorgprofessionals.

Passende zorg en behandeling voor kwetsbare cliënten
TWB heeft al ruim 10 jaar een dagbegeleiding NAH. Deze dagbegeleiding is specifiek voor cliënten met niet- aangeboren hersenletsel. De dagbegeleiding is vooral gericht om cliënten een zinvolle daginvulling te bieden en het ontlasten van de mantelzorger. Mensen met NAH kunnen daarnaast ook behoefte hebben aan een combinatie van lichamelijke, cognitieve, psychische en gedragsmatige zorg en behandeling. Dit heet ‘geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen’ (GZSP-groep).

GZSP is zorg die niet meer op genezing is gericht, maar op het omgaan met beperkingen die voortvloeien uit de aandoening van een cliënt. Hierdoor wordt de cliënt steeds meer in zijn zelfredzaamheid en vermogen tot eigen regie beperkt. Deze dagbehandeling biedt ondersteuning voor mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of mensen die een beroerte hebben doorgemaakt, zodat ze veilig en langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Het mooie aan deze zorg is de inzet van verschillende behandelaren en zorgprofessionals rondom de cliënt. Zo krijgt de cliënt lichamelijke, cognitieve én geestelijke behandeling die hij/zij nodig heeft en stellen wij samen met de cliënt een behandelplan op. Het plan is gericht op concrete en haalbare doelen.

Het multidisciplinaire team bestaat uit:

  • Specialist ouderengeneeskunde (Wendy Polling)
  • Regiehouder (wijkverpleegkundige, casemanager NAH en parkinsonverpleegkundige)
  • Medewerkers dagbegeleiding
  • Diëtisten van TWB
  • Fysiotherapeut (Van Broekhoven fysiotherapie)
  • Ergotherapeut (ergotherapie Mol)
  • Logopedist (Helmy Brunning)

Het multidisciplinaire team staat onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde.

Tekstgrootte aanpassen