Asset 1

Leden van de cliëntenraad

Lees voor Stoppen

De leden van de cliëntenraad stellen zich graag aan u voor.

Lees voor Stoppen

Voorzitter Francien Hagenaars

(1953, Roosendaal)

Ik ben sinds 2017 voorzitter van de cliëntenraad van TWB.  Samen met de andere leden wil ik de ogen en de oren zijn van de cliënten, zodat we hun stem kunnen inbrengen bij het beleid voor waardevolle zorg. Door de vergrijzing en de grote vraag naar zorgpersoneel zullen we met elkaar moeten zoeken naar oplossingen om de zorg thuis te kunnen blijven bieden.

Ik ben gepensioneerd en heb bijna veertig jaar in diverse functies in het onderwijs gewerkt, waarvan de laatste jaren in het zorgonderwijs.

 

 

Lees voor Stoppen

Secretaris Daniël Clarijs

(1960, Ossendrecht)

In april 2022 toegetreden als lid en vanaf januari 2023 ben ik secretaris van de TWB-cliëntenraad. Ik werk al mijn hele leven in de zorgsector en het verlengde ervan. Ik startte als analist op het laboratorium en door de jaren heen groeide ik door naar verschillende managementfuncties. Op dit moment werk ik als coördinator op de ICT-afdeling van Scheldezoom Farmacie.

Als mantelzorger voor mijn vader ben ik in contact gekomen met de thuiszorg. Als vrijwilliger heb ik een toenmalige thuiszorgorganisatie geholpen de kwaliteit- en beleidsdocumentatie op orde te brengen. Toen mijn vader voor zijn zorg overstapte naar TWB ben ik lid geworden van de cliëntenraad. Als secretaris van de cliëntenraad TWB wil ik graag mijn steentje bijdragen om de belangen voor cliënten van TWB te behartigen. Daarnaast ben ik ook actief als secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Woensdrecht en ben ik lid van de Raad van Advies van de OMO-scholengroep Bergen op Zoom en omstreken.

Lees voor Stoppen

John Coppens

(1953, Bergen op Zoom)

Als lid van de cliëntenraad verplaats ik mij in de zorgvragen van cliënten van TWB en daarmee behartig ik hun gezamenlijke belangen. De door de cliënten aangedragen zorgvragen en verbetersuggesties bespreek ik  samen met de andere leden van de cliëntenraad met de raad van bestuur van TWB. Ik vind het belangrijk om open te staan voor vernieuwingen die passen bij de zorgvragen van cliënten. Tegelijkertijd vind ik het ook van groot belang om te helpen de zware zorgdruk en de zorgkosten in de thuiszorg te verlagen.

Lees voor Stoppen

Elly Heimans-Leenders

(1955, Roosendaal)

Ik ben getrouwd met Peter, moeder van een dochter en zoon en trotse oma van drie kleinkinderen. Tot 2020 ben ik 27 jaar werkzaam geweest als schoonheidsspecialiste. Ik heb in 2020 een hersenbloeding gehad en ben als gevolg daarvan halfzijdig verlamd geraakt. Sinds die tijd maak ik gebruik van de diensten van TWB. Vanuit mijn persoonlijke ervaringen met de diensten die geleverd worden door de medewerkers van TWB, ben ik gemotiveerd om mee te kijken en denken in de cliëntenraad. Hiermee wil ik u allen als cliënt vertegenwoordigen.

Lees voor Stoppen

Herman Huijbregts

(1955, Bergen op Zoom)

Ik ben sinds 2023 lid van de cliëntenraad. Ik kwam in contact met TWB in 2019. Na een zware rugoperatie bleek dat ik de rest van mijn leven  (thuis)zorgafhankelijk zou blijven. Het grootste deel van mijn werkzame leven was ik directeur van een regionaal kringloopbedrijf en arbeidstrainingscentrum. Daar optimaliseerde ik werkprocessen en hield ik me bezig met het werkplezier van medewerkers. Inmiddels ben ik met pensioen en ik denk dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de cliëntenraad. Ik wil de stem van de cliënt laten horen binnen TWB. Zo kunnen we de diensten van TWB zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de cliënten. Ik houd me vooral bezig met veranderingen in de zorg. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat de cliënt zelf de regie kan houden tijdens het hele proces.

Lees voor Stoppen

Kirsten Raaijmakers

(1993, Breda)

Sinds 2021 ben ik lid van de cliëntenraad. Binnen het Erasmus MC werk ik als manager op de operatiekamers. Ik ben lid geworden van de cliëntenraad vanwege mijn interesse in de zorg die cliënten thuis nodig hebben als ze uit het ziekenhuis worden ontslagen. Die zorg is onmisbaar, omdat de opnames in het ziekenhuis steeds korter worden. Doordat ik lid ben van de cliëntenraad, kan ik zien hoe deze overgang is voor cliënten. Samen met Frans en Weynand maak ik deel uit van de commissie communicatie.

Lees voor Stoppen

Frans van Schilt

(1955, Halsteren)

Binnen de cliëntenraad houd ik me, samen met anderen, vooral bezig met cliënttevredenheid en communicatie. Mijn wortels zitten in de jeugdhulpverlening en de laatste 21 jaar van mijn werkzame leven was ik onder andere als docent verbonden aan een welzijn- en zorgopleiding. Daarnaast waren mijn vrouw en ik een aantal jaren mantelzorger van onze beide moeders. Mijn moeder zei tot het einde van haar leven: “Ik wil ertoe blijven doen.” Dit heb ik in mijn oren geknoopt. Het is mijn ‘drive’ voor cliënten van TWB. Het zit hem in kleine dingen, zoals een praatje, luisterend oor, knipoog, eigen regie behouden en zorgvuldige zorg met aandacht.

Lees voor Stoppen

Salma Teba Shikhani

(1979, Roosendaal)

In 2017 kwam ik vanuit Syrië naar Nederland. Ik heb vier kinderen en twee kleinkinderen. Ik werk graag voor en met de mensen. In Syrië was ik docent daarnaast ben ik altijd mantelzorger geweest. In 2018 ben ik begonnen als vrijwilliger bij Heerma State van Groenhuysen. In 2019 heb ik een eigen Arabische club opgericht in de bibliotheek van Roosendaal. In 2022 startte ik als vrijwilliger bij Curio Roosendaal en in 2023 werd ik voorgedragen bij TWB. Daar ben ik dankbaar voor. De mensen in mijn omgeving vinden mij een creatieve, vrolijke persoon, die goed kan communiceren met mensen. Ik zit in de cliëntenraad, omdat ik graag anderen wil helpen met de kennis die ik heb. Daarnaast wil ik mijn talenten optimaal en actief benutten.

Lees voor Stoppen

Weynand Wilschut

(1947, Roosendaal)

Ik heb gewerkt in de regionale journalistiek in vooral West-Brabant, waarvan bijna 40 jaar bij Brabants Nieuwsblad en BN De Stem. Begin 2021 kwam ik in aanraking met TWB als cliënt en mantelzorger van mijn inmiddels overleden vrouw. Ik heb ervaren hoe belangrijk een goede thuiszorgorganisatie voor veel mensen is. Met niet alleen aandacht voor kwaliteitszorg, maar ook (veel) aandacht voor de cliënt en daarbij zeker ook alle aandacht voor een goede communicatie met de cliënt. Daar moet de cliëntenraad een belangrijke rol in spelen, als vertegenwoordiging van de cliënten. Ik ben sinds 1 januari 2024 lid van de cliëntenraad TWB. Ik houd me onder andere bezig met communicatie.

Tekstgrootte aanpassen