Asset 1

Oogdruppelbril

Lees voor Stoppen

Wat is het?
De oogdruppelbril is een bril die verschillende openingen bevat en zo ontworpen is dat alle gangbare maten flesjes en pompjes in de bril passen en stevig vastzitten. Deze bril zorgt ervoor dat men zelf hun ogen kan druppelen in plaats van dat hier 4 keer per dag zorg voor nodig is.

Lees voor Stoppen

Start
In mei 2019 is de oogdruppelbril onder de aandacht gebracht bij wijkverpleegkundigen. Destijds is de bril in alle teams ingezet als hulpmiddel. In 2023 is in samenwerking met het Bravis ziekenhuis, Apothekersvereniging (AWNB), Groenhuysen en de Huisartsenvereniging (HCWB) het oogdruppeltraject opnieuw ingericht. Hiervoor zijn we geïnspireerd door de ontwikkelde klantreis van de verpleegkundige adviesraad (VAR) van Thebe in de regio Breda.


Hoe is het traject verlopen?
Vanaf het moment dat de oogdruppelbril onder aandacht van de wijkverpleegkundigen en zorgmedewerkers werd gebracht, waren zij direct zo enthousiast dat ze gelijk in alle teams de bril zijn gaan inzetten. In vier maanden tijd hebben ze destijds al 200 brillen ingezet. Na het opnieuw inrichten van het oogdruppeltraject is de ontwikkelde klantreistoegepast in de regio Westelijk West-Brabant. Dit betekent dat op de oogpoli van het Bravis navraag wordt gedaan hoe patiënten in de thuissituatie gaan druppelen. Zo nodig worden zij gewezen op de druppelbril welke bij de apotheken in de regio aan te schaffen is. Bij het ophalen van de oogdruppels bij de apotheek, wordt opnieuw navraag gedaan in hoeverre een hulpmiddel noodzakelijk is en zo nodig wordt uitleg gegeven in de apotheek. Alleen wanneer men ondanks het gebruik van de druppelbril (wegens cognitieve of ernstige lichamelijke beperkingen) niet in staat is om de ogen zelf te druppelen, kan een beroep worden gedaan op de thuiszorg.

Behaalde resultaten
Door het inzetten van de oogdruppelbril in 2019 is er een zorgkostenreductie ontstaan van gemiddeld 28 uur per cliënt. Bovendien hoeft de cliënt niet meer te wachten tot wij langskomen en behoudt hij hierdoor de optimale zelfredzaamheid.

Door het toepassen van de nieuwe klantreis in 2023 wordt de juiste zorg op de juiste plek geleverd en draagt het bij aan het toegankelijk houden van de thuiszorg voor iedereen die dat nodig heeft. Daarnaast bespaart het verplaatsen van de druppelbril naar de apotheek nog eens 3 uur per cliënt ten opzichte van een introductie van de bril door de thuiszorg. In de praktijk zien we dat het aantal aanmeldingen voor ondersteuning bij het oogdruppelen beperkt is naar enkelen per maand, dit waren situaties waarbij er sprake was van ernstige lichamelijke of cognitieve beperkingen.


Actuele stand van zaken

In het begin leverden we per bril ongeveer drie uur zorg die wij destijds al overbodig vonden, doordat de bril pas werd geïntroduceerd door de thuiszorg. TWB heeft destijds de bril zelf gefinancierd (10 euro per bril) omdat we zelf weldegelijk de toegevoegde waarde zagen. De lobby om de bril ECHT op de juiste plek te krijgen, bij de intake door de specialist van de staaroperatie, is ondertussen nog in volle gang. Op dit moment wordt de druppelbril, ondanks besparing van zorginzet, namelijk niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor de bril zijn echter nog een struikelblok voor het ziekenhuis om de druppelbril actief voor te schrijven op een recept. We staan hiervoor actief in contact met de zorgverzekeraars en voeren het gesprek over vergoedingen.
Zorgcoöperatie VGZ heeft onze casus echter al wel vertaald in een Good Practice zodat andere zorgorganisaties van ons kunnen leren.

Tekstgrootte aanpassen