Asset 1

Medido

Wat is het?
Een medicijndispenser helpt de cliënt herinneren om zijn of haar medicatie in te nemen en geeft direct de juiste medicijnen uit. Door middel van een voorgeprepareerd zakje. Dit zakje wordt bij uitgifte gedeeltelijk ingesneden zodat de clIënt het zakje makkelijk kan openen. Verder registreert de medicijndispenser wanneer de medicatie is gepakt en deelt hij deze informatie met de thuiszorg.

Start
Sinds 2017 is de medicijndispenser geïmplementeerd binnen de organisatie. In de afgelopen jaren zijn we twee keer veranderd van leverancier en vanaf oktober 2022 maken we binnen TWB opnieuw gebruik van de Medido. Na de herimplementatie van de Medido in 2022 en de ervaringen van de voorgaande jaren ontstond de vraag: Waarom moeten de zorgverleners technische handelingen uitvoeren zoals het vervangen van de baxterrol en het verhelpen van storingen? Hier moest iets mee gedaan worden! Dit heeft gezorgd voor een nieuwe aanpak omtrent de zorg rondom medicijndispensers. Hierdoor hebben we de handen ineen geslagen met de zorgverzekeraar en de apotheek om dit initiatief van de grond te brengen.

Hoe is het traject verlopen
Implementatie is aangepakt door de Medido onderdeel te laten zijn van het reguliere zorgproces waarbij we hebben gestreefd naar de juiste zorg op de juiste plek. De inzet van de medicatiedispenser is onderdeel van het indicatieproces van medicatieverstrekking. Door de inbedding in het reguliere proces is er geen dure projectleider nodig. Ook zijn we samen met de apotheek en zorgverzekeraar gaan kijken hoe de zorg omtrent medicatie-inname verbeterd kan worden met behulp van een medicatiedispenser. Er is nu een samenwerking ontstaan waarbij de apotheek zorg draagt voor de installatie van de dispenser en het verwisselen van de baxterrol. Hierdoor blijven thuiszorgmedewerkers beschikbaar voor noodzakelijke zorgverlening en dit draagt bij aan het toegankelijk houden van de thuiszorg!

Daarnaast hebben we met de komst van onze coördinatiedienst ervoor kunnen zorgen dat de medido meldingen op één plaats binnenkomen. Hierdoor kan betere triage en opvolging plaatsvinden. Ook hebben we hierdoor beter zicht op problemen en kunnen we stapsgewijs toewerken naar optimaliseren van het proces.

Behaalde resultaten
De grootste winst die behaald is met de implementatie van de Medido is de omschakeling van de mindset van onze medewerkers. Zij zien de Medido niet langer als bedreiging, maar als een middel om alle zorg bereikbaar te houden voor alle burgers in onze regio!

Door het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek is er een nog grotere zorgkosten besparing ontstaan. Waar medewerkers bij cliënten met een medido nog wekelijks een kwartier langs moesten voor het vullen van de medido, wordt dit nu opgepakt door de apotheek die toch al wekelijks langskomt voor het bezorgen van de baxterrol. Dit geeft de cliënt nog meer onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Hierdoor is de zorg efficiënter ingericht en valt de medicatie verantwoordelijkheid waar die hoort, bij de apotheek namelijk!

Met alle Medido’s die er in omloop zijn, had nog geen enkele instantie of organisatie zich gericht op een (kwalitatief) onderzoek naar het gebruik van de Medido. Dit moest veranderen! Hiervoor hebben Avans Hogeschool en TWB de handen ineen geslagen. Vanwege dat ontbreken van informatie en onderzoek naar het gebruik en inzet van de Medido, heeft Vilans ons benaderd of ze gebruik mogen maken van ‘onze’ data. Dit doordat dit onderzoek als enig onafhankelijk onderzoek in Nederland geldt (en ver daarbuiten).
Vilans zal de informatie uit het onderzoek hanteren in het doorrekenen van de maatschappelijke businesscase. Diverse Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT-instellingen) hebben belangstelling getoond voor dit onderzoek en hebben dit van ons ontvangen.

Zorg van Nu (Het innovatieplatform van VWS) heeft voor het uitleggen van de Medido TWB gebruikt als organisatie. Hiervoor zijn een cliënt en wijkverpleegkundige van ons geïnterviewd

Lees voor Stoppen

Actuele stand van zaken
Vanuit het landelijk netwerk gebruiken diverse organisaties ons model voor implementatie van de Medido als voorbeeld om de adoptie (vanuit de inhoud van de zorg) te stimuleren en niet te zien als bedreiging. Wij leveren hiervoor alle kennis en data aan hen aan.

Uit de feedback van onze zorgverleners en cliënten hebben we steeds de vraag gekregen waarom de zorgverleners technische handelingen moeten uitvoeren zoals het vervangen van de baxterrol en het verhelpen van storingen en waarom dit niet wordt gedaan door de cliënt zelf, de mantelzorger van de cliënt of de apotheek? Hierdoor hebben we de zorgverzekeraar benaderd om de zorg omtrent de medicijndispenser te verplaatsen naar waar deze hoort. Namelijk bij de cliënt zelf. Dit resulteert in het feit dat wij gaan stoppen met technische handelingen zoals de rol wissel van de medicatiedispenser.

Tekstgrootte aanpassen