Asset 1

Medido

Wat is het?
Een medicijndispenser helpt de cliënt herinneren om zijn of haar medicatie in te nemen en geeft direct de juiste medicijnen uit. Door middel van een voorgeprepareerd zakje. Dit zakje wordt bij uitgifte gedeeltelijk ingesneden zodat de clIënt het zakje makkelijk kan openen. Verder registreert de medicijndispenser wanneer de medicatie is gepakt en deelt hij deze informatie met de thuiszorg.

Start
Na drie onsuccesvolle pogingen in de periode 2013-2017, is de implementatie van de medicatiedispenser succesvol gestart in augustus 2017. Na de implementatie van de Medido hebben wij veel data en feedback kunnen verzamelen omtrent het gebruik van een medicatiedispenser in de thuiszorg. Hierbij is vaak de vraag: Waarom moeten de zorgverleners technische handelingen uitvoeren zoals het vervangen van de baxterrol en het verhelpen van storingen? Hier moest iets mee gedaan worden! Dit heeft gezorgd voor een nieuwe aanpak omtrent de zorg rondom medicijndispensers. Hierdoor hebben we de handen ineen geslagen met de zorgverzekeraar en de apotheek om dit initiatief van de grond te brengen.

 

Hoe is het traject verlopen
Implementatie is aangepakt door de Medido onderdeel te laten zijn van het reguliere zorgproces. Al onze verpleging & verzorging-collega’s zijn geschoold vanaf 2017/2018 volgens het reguliere scholingsprogramma. De inzet van de medicatiedispenser is onderdeel van het indicatieproces van medicatieverstrekking. Hierbij is het aanvraagproces geïntegreerd in het door ons gebruikte elektronisch cliëntendossier (ECD). Onderliggend wordt de afstemming met installateur continu geïntensiveerd. Door de inbedding in het reguliere proces is er geen dure projectleider nodig. Ook zijn we samen met de apotheek en zorgverzekeraar gaan kijken hoe de zorg omtrent medicatie-inname verbeterd kan worden met behulp van een medicatiedispenser.

We zijn tot de conclusie gekomen dat de apotheek een grotere rol kan en moet vervullen in dit proces. Er is besloten een start te maken met een aanpak waarbij de verantwoordelijkheid van inname van de medicatie bij de apotheek komt te liggen. Hierdoor komt de huidige rol van de thuiszorg meer in de handen te liggen van de apotheek.Om duidelijk in kaart te brengen wat we willen bereiken met de nieuwe aanpak, worden de eisen van alle partijen (TWB, apotheek, medewerkers en de cliënt) geïnventariseerd . Deze eisen worden vervolgens samengevoegd en geprioriteerd door middel van diverse methodieken. Door dit te doen wordt er per eis inzichtelijk gemaakt hoe belangrijk deze eis is. Dit pakket van eisen is hier te downloaden.

 

Behaalde resultaten
De grootste winst die behaald is met de implementatie van de Medido is de omschakeling van de mindset van onze medewerkers. Zij zien de Medido niet langer als bedreiging, maar als een middel om alle zorg bereikbaar te houden voor alle burgers in onze regio!

Met alle Medido’s die er in omloop zijn, had nog geen enkele instantie of organisatie zich gericht op een (kwalitatief) onderzoek naar het gebruik van de Medido. Dit moest veranderen! Hiervoor hebben Avans Hogeschool en TWB de handen ineen geslagen. Vanwege dat ontbreken van informatie en onderzoek naar het gebruik en inzet van de Medido, heeft Vilans ons benaderd of ze gebruik mogen maken van ‘onze’ data. Dit doordat dit onderzoek als enig onafhankelijk onderzoek in Nederland geldt (en ver daarbuiten).

Vilans zal de informatie uit het onderzoek hanteren in het doorrekenen van de maatschappelijke businesscase. Diverse Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT-instellingen) hebben belangstelling getoond voor dit onderzoek en hebben dit van ons ontvangen.

Zorg van Nu (Het innovatieplatform van VWS) heeft voor het uitleggen van de Medido TWB gebruikt als organisatie. Hiervoor zijn een cliënt en wijkverpleegkundige van ons geïnterviewd

Tekstgrootte aanpassen