Asset 1

Doff N’ Donner

Wat is het?
Begin 2019 zijn we begonnen met de structurele inzet van de ergotherapeut bij de vraag met betrekking tot het aantrekken van ‘steunkousen’. Deze aanpak komt voort uit de discussie met zorgverzekeraars. Als een cliënt ondersteuning ontvangt van TWB bij het aantrekken van steunkousen, kunnen we op een later moment namelijk geen hulpmiddel meer inzetten om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen, tenzij de cliënt het hulpmiddel zelf betaalt.

De vergoeding ligt bij de verstrekker van de steunkousen.

Hoe is het traject verlopen?
Er was een onwenselijke situatie ontstaan. Als zorgorganisatie worden we wel vergoed om minimaal twee keer per dag langs te komen voor het aan- en uittrekken van steunkousen. Maar niet voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van een cliënt en het vergroten van de inzet van onze professionals. Hierdoor zouden onze professionals meer noodzakelijke zorg kunnen verlenen op het moment dat ze anders bezig waren met het aan- of uittrekken van de steunkous.

In 2019 zijn we daarom gestopt met het aantrekken van steunkousen bij cliënten. Alleen als de ergotherapeut aangeeft dat het de cliënt met een hulpmiddel niet lukt of de gezondheidssituatie van de cliënt dit vereist, ondersteunen we de cliënt hierin.


Behaalde resultaten

Door het prioriteren van het eigen regie van de cliënt is de aanpak omtrent het inzetten van steunkousen veranderd. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de duur van het aantrekken van de steunkousen duidelijk verminderd is.


Actuele stand van zaken

De financieringsdiscussie, ook bij de ergotherapeut, zorgt voor een langzame invoering van dit streven.

Tekstgrootte aanpassen