Asset 1

Coban zwachtelen

Wat is het?
10% van de zorgvragen binnen TWB bestaat uit zwachtelen. Zwachtelen is het behandelen van oedeem met een drukverband. Vanuit een wijkteam kwam de vraag of we dit niet op een andere manier kunnen doen. Deze vraag is ontstaat doordat de huidige werkwijze een lange zorgduur geeft, groot valgevaar met zich meebrengt en zorgt voor lagere therapietrouwheid.

Start
In februari 2019 is er een nulmeting gedaan omtrent het zwachtelen, de pilot is gestart in maart van datzelfde jaar.

 

Hoe is het traject verlopen
Zoals vermeld is de vraag vanuit het initiatief gekomen van de wijkverpleegkundigen samen met de wondverpleegkundige. Zij hebben hun kennis gecombineerd en hebben een nulmeting gedaan. Vervolgens hebben zij bij drie teams de nieuwe manier van werken ingevoerd. Hierbij nemen wij onze expertrol op ons en ontzorgen de huisarts. Hierbij meten wij (als enige thuiszorgorganisatie in Nederland) de Enkel Arm Index en stellen een behandelplan op.

 

Behaalde resultaten
De resultaten zijn verbluffend. De zorgtijd daalden met 67% (van 704 minuten naar 224 minuten per cliënt) en de medewerkers- en klanttevredenheid steeg. Hierdoor is de aanpak uitgerold binnen alle teams. Hier zien we dezelfde resultaten en hierdoor kunnen we andere en meer cliënten helpen!

 

Actuele stand van zaken
Het innovatieproces en het toepassen van de nieuwe zwachteltechniek resulteert in internationale adoptie. Naast het beschikbaar stellen van deze kennis aan collega-organisaties, is de wondverpleegkundige gevraagd op een internationaal congres in Stockholm op 8 en 9 oktober 2019 om haar ervaringen te delen.

Het Vakblad voor wondprofessionals: Het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg, heeft gevraagd of ze aan de hand van onze pilot mogen publiceren. Niet alleen het bereikte kwalitatieve en financiële resultaat heeft hen verbaasd. Echter zijn ze nog meer geïnteresseerd in de gekozen aanpak om tot deze vernieuwing te komen. De meeste zorginstellingen in Nederland staan niet open voor een dergelijke aanpak en staan deze zelfs in de weg. Dit unieke voorbeeld moet meer professionals aansporen om de lead in innovatie te pakken.

‘Het verbeteren van zorg kan niet alleen, daarom is delen belangrijk!’

Tekstgrootte aanpassen