Asset 1

De Freestyle Libre glucose sensor

Wat is het?
De Freestyle Libre is een FGM Glucosesensor (oftewel een Flash Glucose Monitoringsysteem). De Freestyle Libre is een sensor die geplaatst wordt op de bovenarm van de drager en vervolgens veertien dagen blijft zitten. Deze sensor helpt de cliënt, zorgverlener en de specialist om de glucosecurve van de cliënt inzichtelijk en betrouwbaar te maken. De sensor meet iedere vijf minuten de glucosewaarde in het weefselvocht van de cliënt met behulp van een ‘draadje’ in de huid en onthoud deze waardes voor acht uur vanaf het moment van meten. Door de Reader/meter langs de sensor te halen zal de glucosewaarde zichtbaar worden op de reader en wordt tegelijk met het scannen alle gegevens overgedragen naar de ontvanger. Deze gegeven bestaan uit de voormalige waardes die vervolgens worden uitgezet en opgeslagen in een curve.

Door de mogelijkheid van het scannen van de sensor zal er dus ook minder vaak/niet meer in de vingers worden geprikt wat neuropathie kan voorkomen bij deze cliënten. Tevens wordt het minder/niet meer hoeven te prikken als zeer prettig ervaren.

Start
De start van het onderzoek naar dit principe binnen TWB is begonnen in augustus 2019. In de loop van augustus tot december 2019 is aan de hand van theorie en het toepassen in de praktijk bepaald welke glucosesensor het beste uit de test kwam en wat de effecten van het inzetten hiervan zijn.

 

Hoe is het traject verlopen
In augustus 2019 is er begonnen met onderzoek naar glucosesensoren in de thuiszorg, hierbij is er gekeken naar de manier van bloedprikken op dat moment en zijn er interviews afgenomen met diverse betrokkenen zoals de wijkverpleegkundige, zorgverleners, diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners, mantelzorgers en de cliënten. Uit deze interviews zijn eisen opgesteld vanuit diverse perspectieven. Door het opstellen van deze eisen is er goed in kaart gebracht aan welke eisen het product moet voldoen. Deze eisen zijn vervolgens geprioriteerd en ingedeeld. Op deze manier is aangegeven welke eis belangrijker is dan andere. Daaropvolgend is er onderzoek gedaan naar de huidige glucosesensoren op de markt. Deze sensoren zijn vervolgens allemaal getoetst aan de opgestelde eisen, om zo te bepalen welke sensor het beste uit de test komt. Hieruit is gebleken dat de Freestyle Libre sensor het beste voldoet aan de gestelde eisen.

 

Behaalde resultaten
Vervolgens is deze sensor getest bij vijf cliënten. Door het gebruiken van de Freestyle Libre en de gegevens die deze heeft verzameld in deze testperiode, heeft de Freestyle Libre ervoor gezorgd dat buiten meer inzichtelijkheid en gemak dat dit met zich meebrengt, één cliënt andere medicatie heeft voorgeschreven gekregen en één cliënt is doorverwezen naar de diëtist.

Uit het gebruik kwam ook een eenduidige reactie en dat was: ‘Ik ben er super blij mee en wil dit blijven gebruiken’

"

“Het is een geweldig apparaat, had ik dit maar eerder” 

"

Actuele stand van zaken
Op dit moment worden er stappen gezet voor het implementeren van de Freestyle Libre binnen TWB. Hiervoor is er contact gelegd met Noordhof en Villans om gezamenlijk de scholing omtrent de Freestyle Libre vorm te geven.
Verder is er contact gelegd met diverse zorgverzekeraars met de vraag ons te steunen bij ons initiatief voor het groot inzetten van de Feestyle Libre. We staan nu ook op het punt om te beginnen met de scholingen in bepaalde clusters en het is al mogelijk voor de medewerkers om deze scholing aan te vragen. Deze scholing bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. Het praktijkgedeelte wordt op het moment nog afgenomen door de diabetesverpleegkundigen, maar wordt binnenkort opgepakt door de clustertrainers binnen TWB.

Tekstgrootte aanpassen