Asset 1
TWB vertelt

Samenwerking moet leiden tot meer grip op kwetsbaarheid

Thuiszorg West-Brabant
Lees voor Stoppen

Door de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen fors toe de komende tien jaar. Daarnaast wordt het tekort aan personeel en mantelzorgers in de gezondheidszorg steeds nijpender. Om hier grip op te krijgen heeft TWB samen met achttien andere partijen in regio West-Brabant hun samenwerking bekrachtigd door het ondertekenen van de overeenkomst ‘Grip op Kwetsbaarheid’. Naast (gezondheids-) zorgorganisaties en welzijnsorganisaties zijn ook ouderenbonden, patiëntenorganisaties, verzekeraars en onder andere de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht aangesloten. 

Vanuit het Rijk wordt steeds meer gestuurd op regionale samenwerkingen van gemeenten en zorgpartijen. Daarnaast wordt voor financieringen vanuit de zorgkantoren gestuurd op samenwerkingsverbanden. ‘’Samenwerking tussen deze partners is nodig om de gezondheidszorg te versterken en te investeren op preventie’’, aldus wethouder Klaar Koenraad uit Roosendaal. 

Meer grip op kwetsbaarheid
“We zijn de samenwerking aangegaan omdat de wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg toenemen, het drukker wordt op de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis, de spreekkamers van de huisartsen voller raken en de druk op de thuiszorg toeneemt doordat steeds meer mensen zelfstandig blijven wonen. Aan de andere kant neemt het aantal arbeidskrachten in de zorg af. Daarom moeten we meer aan preventie doen om zo meer grip op kwetsbaarheid te krijgen”, licht bestuurder Jan-Kees van Wijnen van deelnemende organisatie TanteLouise toe. “Ons doel is het uitstellen of zelfs voorkomen van (zwaardere) zorg en ondersteuning. De thema’s waar we op samenwerken zijn vooral preventie, zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en digitalisering.“

Het is de bedoeling dat het aanbod bij deze thema’s eerder of beter benut wordt. Met als gevolg dat de ouderen en kwetsbare mensen met hun mantelzorgers, zo lang als mogelijk en verantwoord is, ‘mee blijven doen’ met de maatschappij en op die manier zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Geïnventariseerd
Wij vanuit TWB en de overige aangesloten partijen hebben eerst geïnventariseerd wat iedereen momenteel al doet om het doel te bereiken en wat er verder nog nodig is. “De volgende stap is na te gaan welke projecten met elkaar verbonden kunnen worden en welke nieuwe projecten we gaan opstarten”, aldus Jan-Kees. “Daarbij gaan we uit van Positieve Gezondheid. Een andere blik op gezondheid, waarbij eigen regie en het omgaan met uitdagingen op sociaal, fysiek en emotioneel vlak centraal staat. We kijken naar wat mensen nog zelf kunnen en proberen dat te versterken. We gaan dus niet uit van een eventuele aandoening, maar van kwaliteit van leven en haken daarbij aan op de persoonlijke wensen.” 

Dementiewegwijzer
Een voorbeeld is de Dementiewegwijzer die door het Dementienetwerk West-Brabant met zijn partners is vormgegeven. Voor mantelzorgers en mensen met (beginnende) geheugenproblemen kan het vinden van informatie over dementie voelen als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom heeft het Dementienetwerk West-Brabant de Dementiewegwijzer ontwikkeld. Dit is een digitale plek waar mantelzorgers en mensen met geheugenproblemen laagdrempelig informatie kunnen vinden over dementie en het lokale aanbod (www.dementienetwerkwb.nl/wegwijzer). 

Digitale vaardigheden
Een ander uitdagend thema is het vergroten van de digitale vaardigheden van inwoners. “Met je smartphone kun je bijvoorbeeld apparaten bedienen in huis en boodschappen bestellen. Maar ook worden steeds meer digitale vaardigheden van zowel de burgers als zorgprofessionals verlangd. Verschillende partners zijn gestart met trajecten om die vaardigheden te vergroten, maar door het samen te doen krijgen we meer schaalgrootte”, aldus Jan-Kees. 

Grip op Kwetsbaarheid is tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het ZonMW-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ en door een financiële inbreng van de deelnemende partijen. 

Tekstgrootte aanpassen