Asset 1
TWB vertelt

Duale Aansturing zorgt in wijkverpleging voor tevreden personeel en minder verzuim

Thuiszorg West-Brabant
Lees voor Stoppen

Thuiszorgaanbieders worden geconfronteerd met een tekort aan wijkverpleegkundigen en hoog verzuim en verloop. Dit is door de coronacrisis alleen maar erger geworden. Tegelijkertijd zijn er vragen rondom de onderbouwing van het verpleegkundig handelen, mede ingegeven door een grote variatie in indicatiestelling. Om de juiste zorg te kunnen blijven leveren zijn volgens Henk Rosendal (lector De Gezonde Wijk) en onze bestuurder Christ-Jan Danen fundamentele wijzigingen nodig, zowel qua inhoud van het verpleegkundig handelen als qua organisatie van de zorg.

Wijkverpleegkundige aan het roer!
Wij hebben dit vanaf 2019 opgepakt en vormgegeven als Duale Aansturing: de wijkverpleegkundige aan het roer! Daarbij werd het startschot voor Duale Aansturing gegeven door de wijkverpleegkundigen zelf. Samen met een (tijdelijke) vakinhoudelijke manager werd één model gedestilleerd dat door de meerderheid als kansrijk werd gezien, namelijk: Duale Aansturing

Resultaten onderzoek
De effecten van het model zijn onderzocht door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, en wat blijkt? Duale Aansturing heeft bij onze wijkverpleegkundigen geleid tot meer werktevredenheid, minder verzuim en minder verloop. Daarnaast heeft het geleid tot een verbetering van doelmatigheid: er werden meer cliënten in zorg genomen, die gemiddeld minder lang in zorg bleven.

Meer lezen?
Het gehele eindverslag is via de link in te zien.

Tekstgrootte aanpassen