Asset 1
TWB vertelt

Wijkverpleegkundige met autonomie en een duidelijke positie

Jacqueline van Ginkel Zorgveranderaar
Lees voor Stoppen

Meer autonomie en een duidelijke positie binnen TWB

In 2017 heeft de Raad van Bestuur een wereld beslissing genomen! De wijkverpleegkundige heeft de positie gekregen waar hij/zij recht op heeft, namelijk eigen autonomie en een duidelijke positie binnen TWB. Het besluit van mei 2017, de herstructurering van de managementstructuur binnen TWB Thuiszorg met Aandacht (TWB), heeft grote invloed gehad van de positie van de wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundigen maakten eerst deel uit van het zorgteam (niveau 2 t/m 5) onder leiding van een zorgmanager. Na dit besluit is de aansturing van de wijkverpleegkundigen onder verantwoordelijkheid van een zorginhoudelijk manager gebracht, los van de zorgteams en dat was nog niet het einde.

Nieuwe functie: Senior-Wijkverpleegkundige
In 2018 is er een duaal aansturingsmodel geïmplementeerd. In het duaal aansturingsmodel zijn zorgmanager en senior-wijkverpleegkundige samen verantwoordelijk voor de resultaten van het cluster en vallen zij rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. De senior-wijkverpleegkundige is vanaf januari 2019 een nieuwe functie binnen TWB. Naast inhoudelijke taken heeft een senior-wijkverpleegkundige ook leidinggevende taken voor de wijkverpleegkundigen binnen haar cluster (3 tot 5 wijkverpleegkundigen) en wordt zij hier ook voor beloond. De senior-wijkverpleegkundigen hebben de ruimte gekregen zich te ontwikkelen tot breed georiënteerde, integraal werkende autonome zorgprofessionals die zeggenschap hebben over de eigen beroepsontwikkeling en het zorgbeleid van TWB. Wijkverpleegkundigen zitten samen aan het roer met management, bestuur en maken in nauwe samenwerking met in- en externe specialisten onze beloften waar: zinnige, zuinige zorg MET AANDACHT! Ofwel: de beste thuiszorg voor iedereen die dit nodig heeft.

’We hebben weer regie over ons eigen werk, voelen ons gehoord en hebben weer echt plezier in ons werk!!’

Benieuwd naar de behaalde resultaten? Neem dan een kijkje op onze innovatie website: De kracht van TWB.

Tekstgrootte aanpassen