Asset 1
TWB vertelt

De sociale casemanager dementie

Gerben Jansen Casemanager Dementie
Lees voor Stoppen

Het casemanagement dementie heeft de laatste jaren een stevige ontwikkeling doorgemaakt. Na de zorgtransitie in 2015 maakte het casemanagement dementie een duikvlucht in de eerstelijnszorg. Na het landelijke actieplan casemanagement dementie zijn we nog niet volledig hersteld, maar zijn we een heel eind op de goede weg. De nieuwe zorgstandaard dementie helpt ons hierbij. Niet alleen het organisatorisch deel van het casemanagement, ook de visie op casemanagement dementie heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De casemanager dementie of dementieverpleegkundige wordt steeds socialer, mocht hij of zij dit al niet zijn.

De casemanager dementie of dementieverpleegkundige weet vanuit de praktijk al veel langer dat dementie veel meer is dan alleen een medische hersenziekte. De casemanager dementie, de specialist op het gebied van dementie, is een specialist met een brede visie. Steeds meer staat bij het casemanagement dementie centraal hoe je het dagelijks leven kunt organiseren met dementie, juist in de thuissituatie. En laat dit nu juist het domein zijn van de casemanager dementie. Na de diagnose dementie verblijven de meeste mensen met dementie gewoon thuis. Deze fase thuis brengt veel onzekerheden, dilemma’s en problemen met zich mee en niet alleen bij de persoon met dementie maar ook bij de mantelzorgers.

Mensen met dementie en hun mantelzorgers willen het liefst gewoon doorgaan met hun dagelijkse activiteiten. Natuurlijk ontwricht dementie hun leven, de verhouding met je dierbaren verandert en toekomstplannen zijn ineens onhaalbaar. Mensen met dementie zijn net als u en ik en hebben net als ons behoefte aan goede en betekenisvolle relaties en een fijne levensinvulling. De spotlights zouden in de toekomst meer gericht moeten worden op basale menselijke behoeften zoals Kitwood beschrijft o.a. in de nieuwe zorgstandaard dementie.

De casemanager dementie ziet in de dagelijkse praktijk bij mensen met dementie wat voor impact het heeft op alles wat ze mens maakt. Dus niet alleen de ziekte of het syndroom dementie, maar ook de wereld rondom de persoon met dementie en hun naasten. Er vindt constant een strijd plaats tussen dementie en het dagelijks leven.

De casemanager dementie gaat steeds meer uit van de bredere visie dan alleen het medische ziektebeeld. Vooral zo lang mogelijk mens zijn en regie houden, door middel van gezamenlijke besluitvorming en de eigen behoeften en wensen van de mens met dementie. Mensen met dementie zijn zoveel meer dan alleen dat medische label. Rondom de diagnose en het proces daarna is er enorm veel sociale en psychisch leed dat voortkomt uit de medische diagnose. De casemanager dementie is de aangewezen persoon en kan deze handschoen prima oppakken.

De mensen met dementie en hun naasten krijgen te maken met de gevolgen van dementie. In feite is het een zich steeds herhalend rouwproces, steeds moet je opnieuw afscheid nemen van een stukje van je vader, moeder, echtgenoot of echtgenote. Je dierbare brokkelt langzaam uit elkaar en die brokstukken die vroeger zo kenmerkend waren voor hun kwaliteit van leven moeten helaas achtergelaten worden. Ze verliezen de grip op hun leven en gaan van incident naar incident met daarnaast ook een onzekere toekomst.

De relatie die je hebt met je dierbare krijgt een harde reset en moet steeds vaker opnieuw bijgesteld worden. De eerst zo onafhankelijke partner, vader of moeder wordt afhankelijk en de wederkerigheid schuift op. Dementie wordt helaas nog te vaak gezien als confronterend en lastig om mee om te gaan met als gevolg een sociaal isolement. Mensen met dementie spelen in op de angst om fouten te maken en trekken zich daarom terug om sociale misstanden zoveel mogelijk te voorkomen.

De casemanager dementie staat mensen met dementie en hun naasten bij en helpt de behoeften van mensen met dementie beter te begrijpen en daarbij de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden. Daarnaast is de casemanager dementie in staat om de formele en informele zorg voor mensen en dementie te laten samensmelten. Juist de verpleegkundige en/of sociale achtergrond van casemanagers dementie zorgen ervoor dat er niet alleen stil wordt gestaan bij het medische deel van dementie, maar ook zijn of haar welzijn en sociale wereld.

Tekstgrootte aanpassen