Asset 1
TWB vertelt

De rol van Casemanager in Dementiezorg

Lizeth van Bokkem Casemanager Dementie
Lees voor Stoppen

Mensen met dementie hebben geen keuze in het toelaten van negativiteit. Er is sprake van verlies, rouw en men verliest in sommige situaties de controle. Als Casemanager Dementie heb je de taak om hierop in te spelen. Aandacht voor het welzijn is een heel belangrijk aspect, maar ook oog hebben voor het verdriet en een verlieservaring. Lizeth van Bokkem, Casemanager Dementie bij TWB, vertelt je in dit blog graag meer over haar kijk op de rol van Casemanager in Dementiezorg.

Een roerige tijd, eigenlijk wel op elk gebied. De wereld waarin we leven, is niet altijd even mooi en voelt niet altijd veilig. Veel onzekerheden, angsten, verdriet en pijn. Daarnaast is er gelukkig ook veel moois te melden en ervaren. Dit geeft houvast en de moed om met elkaar door te blijven gaan. In mijn werk als Casemanager Dementie wil ik deze positiviteit vasthouden en zeker niet uit het oog verliezen.

In deze wereld waarin vaak veel negativiteit over je heen komt, ben jij gelukkig in staat om je hier op een bepaalde manier voor af te sluiten. Je zet het journaal eerder af of je leest de krant wat minder intensief. Je doet je best om in je directe omgeving wel vooral het positieve te zoeken en te vinden. Hoe moet dit zijn als je kampt met dementie en je de controle verliest? En dus niet zelf kunt bepalen of je dingen wel of niet binnenlaat, maar wel de angst, pijn en verdriet kan ervaren. Terwijl je hier niet voor kunt weglopen.

Met elkaar, als Casemanagers Dementie, maar ook als elke andere hulpverlener, hebben we de taak om hier een rol in te spelen voor mensen met dementie. Mogelijk dat we door positiviteit, positieve aandacht, respect en afleiding bieden, hier van belang zijn.

De aandacht voor het welzijn is in mijn beleving een van de belangrijkste items waar onze focus op moet liggen. De politiek, en dan vooral de zorg voor kwetsbare mensen, laat geen harde acties zien. De bezuinigingen, de overmatige administratie, de bureaucratie maakt dat juist de zorg waar het om gaat wordt afgebroken. Met alle gevolgen van dien.

In het klein kan iedereen hier iets in betekenen, om het uiteindelijk groots uit te dragen. De samenwerking op de werkvloer en elkaar hierin vinden, is essentieel. Met elkaar kunnen wij zorgen om de wereld, en zeker de wereld van een persoon met dementie, verdraaglijker te maken.

In mijn werk als Casemanager Dementie, is aandacht voor rouw en verlies een belangrijk item. Zowel de persoon zelf met dementie, maar vooral ook de mantelzorgers en andere direct betrokkenen, hebben hiermee te maken. Door rouw onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken kan ik deze mensen helpen. Het is van belang dat er erkenning en vaak ook herkenning is van dit gevoel van machteloosheid. Dit gevoel mag er zijn en is er niet om van weg te lopen.

We kunnen er over praten en de gevoelens ervan delen. Zeker ook belangrijk om naast de erkenning en herkenning ook meer kennis te hebben over rouw en verlies. Wat is rouw en verlies? Welke soorten rouw en verlies zijn er, Hoe kan dit zich uiten? Waar kunnen gevoelens van rouw en verlies vandaan komen? En dan ook te weten, wat kan helpen?
Wat kan toch, ondanks de pijn, een bepaalde rust geven? Vaak alleen al het feit dat er verdriet mag zijn en dit ook aanvaarden kan al veel opleveren.

Naast mijn werk als casemanager dementie, wil ik hier ook zeker de focus op leggen. Door mijn hbo-opleiding rouw en verlies in de praktijk te brengen. Zoals eerder genoemd blijft welzijn een belangrijk doel. Wat mij betreft het allerbelangrijkste in deze zorg, maar eigenlijk is welzijn voor iedereen ontzettend belangrijk.

Tekstgrootte aanpassen