Asset 1
TWB vertelt

Bravis en TWB ondersteunen samen cliënten met zelfzorg

Bravis en TWB ondersteunen samen cliënten met zelfzorg
Lees voor Stoppen

De vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel hebben gezorgd voor een unieke samenwerking tussen het Bravis ziekenhuis en Thuiszorg West-Brabant (TWB). Nog voor een patiënt wordt geopereerd kijken Bravis en TWB naar de nazorg. Door het geven van goede voorlichting en gebruik van hulpmiddelen kunnen patiënten zo zelfstandig mogelijk naar huis. Daardoor krijgen zij de hulp die echt nodig is en kan de thuiszorg een grotere groep cliënten thuis ondersteunen.

Het samenwerkingsproject begon in september 2021 dankzij een subsidie van het ministerie van VWS. “Door de uitdagingen in de zorg willen we dat mensen die het echt nodig hebben de juiste zorg krijgen en dat mensen die het zelf kunnen goed begeleid worden”, vertelt Mirjam Mijnsbergen, manager Specialistische Zorg bij TWB. “Allereerst hebben we de zorgreis doorgenomen die de patiënt of cliënt maakt. Daarin ontdekten we dat we heel veel konden bereiken door nauwer samen te werken. Vervolgens zijn we enkele zorgpaden heel concreet gaan aanpakken. Alles met het doel om mensen na een operatie zoveel mogelijk zelfstandig naar huis te laten gaan.”

Stomazorg

Een van die zorgpaden was de stomazorg. “We zijn patiënten al in het ziekenhuis gaan trainen om de stoma zelf thuis te verzorgen. In het begin kreeg 100 procent van de patiënten hulp bij het verzorgen van de stoma thuis. Nu is dat nog niet bij de helft het geval”, meldt Bregje Beuckens, adviseur netwerk zorg in het Bravis ziekenhuis. “Daarna zijn we gaan kijken naar de patiënten die een heup- of knie-operatie ondergaan.” Na de operatie gingen deze patiënten revalideren of kregen zorg thuis. Dat is nu anders, meldt Sharon Doggen, senior wijkverpleegkundige bij TWB. “Patiënten die op de planning staan voor een knie- of heupoperatie en waarvan de verwachting is dat zij thuiszorg of een opname op de revalidatieafdeling nodig hebben, bezoeken we enkele weken voor de operatie. Wij kijken naar de thuissituatie en het netwerk en schatten in wat nodig is.”

Vervolgtraject

TWB en Bravis willen het vervolgtraject verder verbreden. Daarom worden ook tanteLouise en Groenhuysen betrokken. “Het wordt steeds meer één zorgnetwerk waarin je de patiëntenreis volgt en kijkt wat voor de patiënt goed en nodig is”, aldus Sandra Kwik, zorgmanager Specialistische Teams bij TWB. “’Wij’ en ‘zij’ wordt steeds meer ‘wij samen’ door een gestroomlijnd proces. Het is een hele andere manier van denken. In plaats van standaard zorg leveren, informeren en instrueren we de mensen aan de voorkant.” “Dat betekent een hele verandering voor het ziekenhuis én voor de thuiszorg”, erkent Sharon. “Ook voor de patiënt. Maar als je goed communiceert, je duidelijk bent en een beetje meebeweegt daar waar het kan, dan vindt de patiënt of cliënt het over het algemeen prima. Iedereen weet dat het knelt in de zorg en dit helpt ons echt.”

Tekstgrootte aanpassen