Advies en ondersteuning bij de ziekte van Parkinson
Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een chronische degeneratieve ziekte.

Dit wil zeggen dat de ziekte niet te genezen is en in de loop der jaren erger wordt. De diagnose wordt gesteld door de neuroloog. Vaak hebben mensen na het bezoek aan de specialist nog veel vragen en ondersteuning nodig. Daarvoor kunt u terecht bij de Parkinsonverpleegkundige van TWB. Ook bij ziektebeelden die sterk lijken op de ziekte van Parkinson , de zogenaamde Parkinsonismen zoals MSA (Multi Systeem Atrofie), PSP (Progressieve Supranucleaire Paralyse) kunt u bij de Parkinsonverpleegkundige terecht.

Voor meer informatie over de ziekte van Parkinson verwijzen wij u graag naar de website van Stichting ParkinsonFonds.

Button: Stel uw vraag of maak een afspraak. Parkinsonverpleegkundige

De Parkinsonverpleegkundige kan u adviseren, ondersteunen en begeleiden bij:

De uitleg over Parkinson of Parkinsonismen
Wat de behandelmogelijkheden zijn
Hoe kunt u omgaan de ziekte
Hoe u uw medicatie gebruikt
Hoe komt u op een goede en prettige wijze de dag door
Hoe kunt u uzelf verzorgen en als u dit niet meer zelf kan wat zijn dan de mogelijkheden
Voeding, slapen en hobby’s

Gratis huisbezoek van de Parkinsonverpleegkundige

U kunt een gratis huisbezoek van de Parkinsonverpleegkundige aanvragen als u in uw verleden of nu een (vermoedelijke) diagnose heeft van de neuroloog. Dit is zowel voor de ziekte van Parkinson of parkinsonisme. Ook uw huisarts kan u adviseren om contact op te nemen met de Parkinsonverpleegkundige van TWB. Bent u onder behandeling in een ziekenhuis in het buitenland? Uiteraard kan de Parkinsonverpleegkundige u helpen. Ook de zorgteams van TWB kunnen advies vragen in uw situatie.

Samen met u zal de Parkinsonverpleegkundige onderzoeken of er veranderingen hebben plaats gevonden in uw dagelijks functioneren. U en de Parkinsonverpleegkundige zoeken naar oplossingen die bij u passen. U behoudt hierbij uw eigen regie. Samen met u en uw partner of mantelzorger worden de mogelijkheden die bij u en uw situatie passen bekeken. Ook zal de Parkinsonverpleegkundige kijken of er andere hulpverleners zijn die u met bepaalde problemen kunnen helpen, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of dietist.

Een huisbezoek van de Parkinsonverpleegkundige wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar en is dus gratis.

Parkinson spreekuur in het ziekenhuis

De Parkinsonverpleegkundige heeft ook spreekuur in beide locaties van het Bravis ziekenhuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de poli neurologie.
Bij problemen of vragen kunt u dagelijks terecht tussen 13.30 en 14.00 op telefoonnummer 088 560 2207.

Dieetadvies bij de ziekte van Parkinson

Bij de ziekte van parkinson is er een verhoogd risico op ondervoeding. De diëtist kan met een persoonlijk voedingsadvies het risico helpen voorkomen of verminderen en u ondersteunen om in een zo goed mogelijke conditie te blijven. De diëtist werkt hiervoor samen in een team van specialisten die elkaar aanvullen in het plan van aanpak. Klik hier voor meer informatie over onze diëtisten.

Parkinson en cognitieve stoornissen.

Cognitieve stoornissen zijn problemen met denken, zoals logische planning, de aandacht of de concentratie en het geheugen. Gevolg hiervan kan zijn dat men wat chaotisch wordt in doen en laten. Soms zie je dat mensen met Parkinson alles willen opschrijven om dingen niet te vergeten en het overzicht te houden, maar wordt het er niet beter door. Als partner of direct betrokkene kan het helpen om te weten welke verschijnselen in het cognitief functioneren van iemand met Parkinson voor kunnen komen.

Voorbeelden zijn:

Een verminderde aandacht waardoor het lijkt dat iemand niet geïnteresseerd is
Het niet goed kunnen plannen van activiteiten, maar soms ook van een voor ons eenvoudige handeling zoals het recht op een stoel gaan zitten
Geen 2 dingen tegelijk kunnen doen, bijvoorbeeld veilig lopen en praten
Snel geestelijk moe zijn en moeite hebben met het volhouden van aandacht
Het verwerken en opslaan van informatie in de hersenen kan (sterk)vertraagd zijn, maar ook het ophalen van informatie. Soms kan iemand zich iets niet herinneren, maar bijv. na een half uur wel
Niet snel op woorden kunnen komen, waardoor een gesprek in een groep erg lastig wordt. Soms is dit een reden om afspraken/feestjes af te zeggen en dreigt een sociaal isolement
Afname van het initiatief om iets te ondernemen

Als u cognitieve beperkingen herkent bij uw partner, vader of moeder is het raadzaam dit bespreekbaar te maken bij de neuroloog of Parkinsonverpleegkundige. Er kan zo nodig een kleine test afgenomen worden om een beeld te krijgen van de ernst van de cognitieve stoornissen. In sommige gevallen is een uitgebreide test bij een neuropsycholoog en adviezen op maat nodig

Parkinsoncafé West-Brabant

Het Parkinsoncafé West-Brabant is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familieleden en andere direct betrokkenen. In een ongedwongen sfeer kunt u ervaringen en kennis met elkaar te delen. U krijgt informatie over de behandelmogelijkheden en de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Daarnaast is er aandacht voor praktische zaken. Regelmatig worden deskundigen uitgenodigd om een voordracht te houden. U bent iedere eerste donderdag van de maand tussen 13.30 tot 16.00 uur van harte welkom bij de gratis bijeenkomst in Dorpshuis De Schalm, Herelsestraat 100 te Heerle.

Voor informatie kijkt u op de website van het Parkinsoncafé West-Brabant.

ParkinsonNet

TWB Thuiszorg met Aandacht is aangesloten bij het ParkinsonNet. Het ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen.

Kijk op de website voor meer informatie over het ParkinsonNet.