Asset 1

Preventie en Re-ablement

Lees voor Stoppen

Re-ablement en de preventie van zorg(uitbreiding) zijn belangrijke onderwerpen om de zorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden. Zo is TWB eind 2021 gestart met het project ‘Bewegen met Aandacht’. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van het platform, de app en de trainingsmethode van DigiRehab. De vaste zorgmedewerkers trainen met onze cliënten gedurende 12 weken, 2 x 20 minuten per week aan balans, conditie en kracht. In de tool wordt de ondersteuningsbehoefte van de cliënt geregistreerd, worden instructievideo’s van de beweegoefeningen getoond en  wordt het effect van de training op de fysieke gesteldheid en functioneren van de cliënt gemeten. De cliënt ontvangt hierbij een gevarieerd en op maat gemaakt trainingsprogramma. Over het algemeen zien we positieve effecten zoals een verbeterde fysieke capaciteit van de deelnemende cliënten en een verlaagde behoefte aan hulp. Ook de zorgmedewerker haalt meer voldoening uit het werk en voelt zich energieker en vitaler.

TWB neemt ook deel aan het internationale Precaise onderzoek. Hierbij wordt er gewerkt aan een doorontwikkeling van bovengenoemde app. Dit onderzoek zet zich in om een tool te ontwikkelen die vroegtijdig kan worden ingezet om valpreventie in een eerder stadium aan te pakken.

Bij TWB zetten we deze applicatie, DigiPrehab, in bij cliënten die huishoudelijke ondersteuning ontvangen. De hulp bij het huishouden kan hierbij op een laagdrempelige en verantwoorde manier aan de slag om met cliënten te werken aan balans, conditie en kracht. Ook in deze versie van de applicatie wordt de fysieke capaciteit en behoefte aan hulp van de cliënt gescreend, en wordt een trainingsprogramma op maat gecreëerd met bijhorende instructievideo’s van de beweegoefeningen. Gedurende het programma wordt ook hier het effect van de trainingen gemeten.

Het doel is om binnen 2 jaar internationaal een datagestuurd beslissingsondersteunend systeem (mede) te ontwikkelen én dit binnen TWB vanuit het sociale domein te implementeren zodat het risico op vallen nauwkeurig wordt ingeschat én preventieve gerichte interventies worden aangeboden.

De inzet dusver is erg succesvol gebleken. Door de 1 op 1 begeleiding ervaarde de HbH-collega veel meer werkplezier en door de training voelden de cliënten zich een stuk sterker en fitter. In Q3 gaan we verder met het doorontwikkelen van deze tool en een grotere doelgroep bedienen om meer uitspraken te kunnen doen over resultaten. Hiernaast draagt ook het project ‘Zelf’ bij aan preventie en re-ablement, in de vorm van een training voor onze collega’s. Collega’s leren hierbij op een interactieve en leuke manier hoe ze cliënten optimaal kunnen stimuleren in hun beweging, dagelijkse activiteiten en zelfredzaamheid.  ‘Bewustwording eigen gedrag’ is hierbij het uitgangspunt.

Tekstgrootte aanpassen