Asset 1

Digitaliseren van cliënt- en medewerkers processen

Lees voor Stoppen

Bij TWB ontzorgen we de zorg onder andere ook door de inzet van elektronische toedienregistratiesysteem Medimo, de koppeling met het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO) en Robotic Process Automation.

Zo kan er met het elektronische toedienregistratiesysteem Medimo beter worden samengewerkt en kan de zorg nog meer op maat worden aangeboden. Bovendien worden fouten in medicatiegebruik voorkomen doordat het platform automatisch signaleert als er sprake is van mogelijke fouten of interacties tussen medicijnen. Binnen dit project kijken we ook naar Medicatie (zelf)management en de verschillende inzetbare opties bij een medicatie ondersteuningsbehoefte. De medicijndispenser is namelijk niet voor iedereen geschikt waardoor deze onnodige storingen en oproepen kan geven. Verder zijn er dagdagelijks nieuwe innovaties op het gebied van medicatieondersteuning waardoor de zorg momenteel niet altijd voldoende is afgestemd op de huidige mogelijkheden en behoeften van de cliënt. Met behulp van een dashboard wordt (naast professionele inschatting) de keuze van medicatieondersteuning verder begeleid om onderbouwd te komen tot het meest geschikte hulpmiddel of oplossing voor de specifieke cliëntsituatie. Hierbij kunnen de fysieke zorgmomenten voor het aanreiken van medicatie beperkt worden tot hoog noodzakelijk en wordt de zelfredzaamheid en therapietrouw van de cliënt gewaarborgd.

Onder het mom van het digitaliseren van cliëntprocessen hebben we binnen TWB ook de koppeling met een cliënt eigen Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO) mogelijk gemaakt. Een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO) is een digitaal platform dat individuen in staat stelt om hun eigen gezondheidsinformatie op één plek te beheren, te raadplegen en te delen met zorgverleners. Het PGO is gebaseerd op het principe van patiëntgerichte zorg, waarbij de patiënt een actieve rol speelt in het beheren en nemen van beslissingen over zijn of haar gezondheid.

Een ander voorbeeld van digitalisering is het aanpakken van de administratieve last bij de aanmelding van een cliënt. Hier zetten we bij TWB Robotic Process Automation in door middel van de virtuele medewerker Truus.
Robotic Process Automation is een verzamelterm voor toepassingen waarbij simpele repetitieve menselijke handelingen worden geautomatiseerd. Deze automatisering wordt gedaan door software. Om een administratief proces te automatiseren, breng je dit proces in kaart. Hiermee maak je de software die deze stappen uitvoert. Dit dwingt je tegelijkertijd om kritisch naar je eigen proces te kijken.

Lees voor Stoppen

De medewerkers van TWB moesten bijvoorbeeld eerst veel van de aanmelding overtypen in het dossier, waardoor er naast de hoge werklast ook veel waardevolle informatie verloren ging. Veel landelijke initiatieven om deze administratieve last te verminderen hebben geen antwoord op dit probleem. Hier heeft TWB nu de robot (software) Truus ingezet: Zij administreert de intake van een cliënt voor TWB. Ze regelt het administratieve proces van de aanmelding en zorgt dat iedereen geïnformeerd is. Ongeacht hoeveel aanvragen er binnenkomen. Een klantenservicemedewerker zegt over Truus: “Zij doet het werk waar je niet bij na hoeft te denken.” Wanneer Truus vastloopt of klaar is stuurt ze een e-mail. Daarnaast kan ze zelf inloggen en mailen, ook buiten diensttijden om.

De naam Truus is bedacht door klantadviseur Djenna Stevens, van wie de software taken over heeft genomen. De robot (software) is een echte collega en onderdeel van TWB geworden. Een gedragen oplossing. Deze arbeidsinnovatie bespaart de administratief medewerkers ruim 35 uur per week. Deze tijd wordt nu besteed aan de cliënt.

Tekstgrootte aanpassen