Asset 1
TWB vertelt

Wie zoet is… 

Judith Oosterbos Wijkverpleegkundige
Lees voor Stoppen

Lieve Sint, 

Bij TWB hebben we het afgelopen jaar met zijn allen ons uiterste best gedaan. We zijn, onder enthousiaste aanvoering van ‘onze innovatiegoeroe’ Jacqueline van Ginkel, gestart met verschillende projecten en innovaties om de zorgkosten terug te dringen en onze doelmatigheid te verbeteren. Precies zoals de zorgverzekeraar TWB als opdracht had gegeven. 

Zo zijn we gestart met de inzet van de oogdruppelbril. In plaats van drie tot vier keer per dag bij de cliënt de ogen te gaan druppelen, kijken we nu of de cliënt dit zelf kan aanleren. Hiermee wordt zo min mogelijk inbreuk gemaakt op de privacy van de cliënt, om nog maar te zwijgen over de zorgkosten die hiermee voorkomen worden. Ook op het gebied van medicatie hebben we grote sprongen gemaakt en zijn er ook dit jaar weer veel Medido’s bij cliënten geplaatst, zodat zij zelfstandiger zijn bij het innemen van hun medicatie. 

Als cliënten worden aangemeld voor het aantrekken van de steunkous schakelen we de ergotherapeut in en kijken we of er een geschikt hulpmiddel voor handen is waarmee de cliënt of mantelzorger deze handeling zelf kan uitvoeren. Alleen als blijkt dat dit echt niet haalbaar is wordt ondersteuning geboden. 

Onze wondverpleegkundigen hebben samen met de betrokken wijkverpleegkundigen voor een groot succes gezorgd met de pilot op het gebied van Coban zwachtelen. Hiermee wordt de zorgduur verminderd, het valrisico verkleind en de therapietrouw vergroot. De wondverpleegkundigen hebben hiermee zelfs internationaal de aandacht gekregen en hun innovatie op het wondcongres in Stockholm met succes gepresenteerd. 

Ook voor 2020 heeft TWB weer tal van innovatieve plannen waarmee we ‘zinnige en zuinige zorg’ meer vorm kunnen geven. De verpleegkundige specialist zal ingezet worden in de wijk, wat op termijn zal bijdragen aan het ontzorgen van de huisarts en het voorkomen van ‘dubbel’ werk. Ook zal er in de regio Brabantse Wal een start gemaakt worden met een zogenaamde ‘proeftuin’ waarbij verschillende instanties in de wijken met elkaar samenwerken met als doel de inwoners persoonlijk, snel en op maat te kunnen helpen met hulpvragen. 

Kortom lieve Sint, volgens mij zijn we dus heel goed bezig. Maar toch rijdt u dit jaar TWB ook weer stilletjes voorbij, omdat we bij de zorgverzekeraars niet bekend staan als innovatief en we niet voor stimulering van onze innovatiekracht in aanmerking komen. 

Vol verwachting klopt ons TWB hart dus voor 2020 want, wie zoet is krijgt lekkers….toch, lieve Sint? 

Tekstgrootte aanpassen