Asset 1

Over ons

Lees voor Stoppen

Wie zijn we?
Een thuiszorgorganisatie die, diep geworteld en algemeen bekend in de regio, passende zorg en ondersteuning biedt zodat onze cliënten langer en veilig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is TWB Thuiszorg met Aandacht. Wij zijn dé specialist op het gebied van thuiszorg in West-Brabant. Al ruim 100 jaar verwelkomen mensen ons in huis, dag in dag uit. Met ruim 1800 medewerkers zijn we letterlijk thuis in West-Brabant. We maken kennis met de naasten van onze cliënten, werken samen met onder andere hun huisartsen, andere zorgverleners en specialisten. Onze wijkverpleegkundigen zijn de schakel tussen onze cliënten, andere professionals en partners in de wijk. Zo kunnen we vroegtijdig inspelen op signalen en zijn we in staat direct de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Onze cliënten bevinden zich in iedere kern en wijk van elke gemeente, en wij dus ook.

Waar staan wij voor?
Onze medewerkers hebben de kennis, deskundigheid en het netwerk om de zelfredzaamheid van de cliënt te verbeteren. Wat wél kan staat centraal, wat niet meer gaat vullen we aan. Waar het slim is om krachten te bundelen, doen we dat en werken we samen. Zo houden we de thuiszorg toegankelijk voor iedereen die hier een beroep op moet doen in West-Brabant. We halen ook het beste uit onze medewerkers. Zij werken in wijkteams waarin alle zorgniveaus zijn vertegenwoordigd. Zo stemmen zij hun werkzaamheden af op de wensen en behoeften van de cliënt. Een wijkverpleegkundige bewaakt de kwaliteit van zorg en stelt een zorgplan op. Onze medewerkers zijn professionals en blijven dat door continue scholing.

Gezond verstand is daarbij onze richtinggever, ons ‘waterpas’ tijdens het uitvoeren van ons bouwplan. Gezond verstand betekent dat je ‘je hoofd gebruikt’, in plaats van regels, kaders en opdrachten klakkeloos te volgen en uit te voeren. Gezond verstand gaat over waarom je doet wat je doet. Waar streef je naar? Wat is de bedoeling van je vak? Wat is jouw toegevoegde waarde en voor wie? Door deze vragen bewust centraal te stellen in wat je doet en de keuzes die je maakt, zorg je dat je blijft aansluiten bij de veranderende behoeften en wensen van cliënten én bij die van jouzelf. Zo blijven cliënten zo lang mogelijk thuis en medewerkers gezond en vitaal aan het werk.

Tekstgrootte aanpassen
Taal aanpassen