Advies en ondersteuning bij CVA
Een beroerte (CVA) is de verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Bij een beroerte werkt plotseling een deel van de hersenen niet meer. Een CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Letterlijk vertaald is dit een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Het krijgen van een beroerte kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Na een periode van revalideren in het ziekenhuis of revalidatiecentrum komt u weer thuis om te herstellen. Maar hoe moet het verder als u weer thuis bent?

 

De CVA consulent kan u uitleg en tips geven over:

Wat de ziekte is en wat de behandelmogelijkheden zijn
Hoe om te gaan met de ziekte
Hoe om te gaan met de medicatie
Hoe u op een goede manier de dag door komt
Hoe gaat het met de verzorging, het eten, slapen en hobby’s
De inzet van hulpmiddelen
De ondersteuning die u en uw naasten kunnen krijgen vanuit gemeente, overheid en verzekeraars

Gratis huisbezoek door de CVA-consulent

De CVA-consulent komt gratis bij u thuis langs, en in uw eigen vertrouwde omgeving kan er aandacht worden besteed aan alle vragen en problemen die er zijn ontstaan als gevolg van het CVA. Onderwerpen als leefstijl, dagelijkse bezigheden en de invloed van het CVA op uw sociale leven en relatie worden besproken. De CVA-consulent gaat samen met u en uw naasten op zoek naar passende oplossingen. Ook zal de CVA-consulent kijken of er andere hulpverleners zijn die u met bepaalde problemen kunnen helpen, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist.

Afhankelijk van uw vragen zullen er vervolgafspraken gemaakt worden. U kunt de CVA-consulent bereiken via (088) 560 2204 of via het contactformulier.

CVA zorgpad: herstel na een beroerte

De CVA-consulenten van TWB werken nauw samen met het Bravis ziekenhuis. Het CVA-zorgpad is erop gericht om u als cliënt de optimale zorg te leveren volgens de laatste medische inzichten. De diagnose, behandeling en de nazorg worden daarbij zo op elkaar afgestemd dat u het zorgtraject zo snel, veilig en comfortabel mogelijk doorloopt. Klik hier voor meer informatie over het CVA-zorgpad.

Dagbesteding N.A.H.

TWB heeft diverse locaties waar Dagbesteding aangeboden wordt. Op de zorgboulevard in Roosendaal is een locatie speciaal voor mensen met N.A.H. / CVA. Deze dagbesteding biedt mensen een zinvolle en leuke invulling van de dag. Er wordt veel bewogen, er worden spellen gedaan en activiteiten die het geheugen stimuleren. Dit is een locatie waar lotgenoten samen komen, om ervaringen te delen maar ook voor gezelligheid. Deze dagbesteding kan de mantelzorgers ontlasten en biedt de cliënten sociale contacten. Meer informatie over de dagbesteding vindt u hier.

 

Café Brein

Café Brein is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), partners, mantelzorgers, familieleden, vrienden en professionals. Iedere bijeenkomst staat er een onderwerp of thema over NAH centraal, waarover u informatie krijgt en ervaringen kunt uitwisselen. Voor meer informatie over Café Brein kijkt u op de website van NAH Samenwerkingsverband West Brabant.

Interessante links

Nederlandse Hartstichting: Beroerte
Campagne Mond, Spraak, Arm – Beroerte Alarm!
Hersenletsel.nl (Patiëntenvereniging)
Signaleringslijst Niet Aangeboren Hersenletsel