Ookthuis

Specialistische zorg

Specialistische zorg en behandeling in vertrouwde omgeving

Ookthuis is een samenwerking tussen zorginstellingen tanteLouise en TWB Thuiszorg met Aandacht. Ookthuis behandelt ouderen met een complexe of meervoudige zorgvraag aan huis, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Want behandeling in deze vertrouwde omgeving is voor onze cliënten niet alleen prettiger: een eventuele genezing gaat ook sneller. Daarnaast biedt Ookthuis specialistische zorg bij patiënten waardoor zij sneller met ontslag uit het ziekenhuis kunnen en ondersteunt mensen met een (chronische) ziekte bij het verbeteren of aanpassen van hun leefstijl.
 
Een overzicht van de diensten van Ookthuis
bij chronische ziekten
COPD
CVA/beroerte
dementie
diabetes
palliatieve zorg
parkinson
stomazorg
 
behandelingen
dieetadvisering
ergotherapie
fysiotherapie
logopedie
psychologie
revalidatie
 
 

De experts van Ookthuis
Casemanager dementie
CVA-consulent
Diabetesverpleegkundige
Diëtist
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
Logopedist
Longverpleegkundige
Parkinsonverpleegkundige
Psycholoog
Specialst ouderengeneeskunde
UCS-verpleegkundige
Wondverpleegkundige


na ziekenhuisopname
bloedtransfusie
continentiezorg
dieetadvisering
ergotherapie
fysiotherapie
hartfalen
infuustherapie
logopedie
nierdialyse
palliatieve zorg
psychologie
revalidatie
stomazorg
wondzorg