Informatie voor professionals

Jeugdgezondheidszorg werkt nauw samen met verschillende professionals op het gebied van kinderen van 0-23 jaar. Deze samenwerking kan voor een individueel kind zijn maar ook voor groepen kinderen of ouders.

Observatie op een voorschoolse voorziening

Heeft u twijfels over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, dan kunt u een observatie door de jeugdverpleegkundige op de peuterspeelzaal / kinderdagverblijf aanvragen.

Kortdurende Video Home Training

Een video hometrainer kan in 2-3 filmopnames de ouder positieve feedback geven over een opvoedmoment of contactmoment met het kind . Meer weten? Gebruik direct het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Themabijeenkomsten

Wilt u bijvoorbeeld voor uw medewerkers of voor uw klanten een opvoedingscursus of themabijeenkomst organiseren? Wij bieden dit op maat aan.

Huisbezoek in de zwangerschap

Maakt u zich zorgen over een zwangere vrouw in uw praktijk? Ook vóór de geboorte kan de jeugdverpleegkundige al een huisbezoek brengen. Zij stemt met de aanstaande ouders af hoe moeder en kind straks een zo optimaal mogelijke start kunnen maken. Bekijk hier de ouderinformatie over het huisbezoek in de zwangerschap.

VoorZorg

Jeugdgezondheidszorg van Thuiszorg West-Brabant biedt het programma VoorZorg aan binnen de gemeente Bergen op Zoom, Moerdijk en Roosendaal. VoorZorg is een vrijwillig preventief programma. Het programma richt zich op vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind. Het gaat om (aanstaande) moeders, die vaak alleenstaand zijn, een laag inkomen hebben en/of weinig opleiding hebben genoten. Het programma bestaat uit 40-60 huisbezoeken, waarin een gezonde leefstijl en krachtig ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van het kind centraal staan. Iedereen kan, vanzelfsprekend in overleg met de zwangere, potentiele deelnemers aanmelden bij het VoorZorgteam van de jeugdgezondheidszorg. Voor meer informatie kijk op voorzorg.

Begeleiding bij borstvoeding

Wilt u extra ondersteuning voor een (as) moeder die borstvoeding geeft? De lactatiekundige biedt persoonlijke professionele begeleiding dat meestal door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Het aanvraagformulier vindt u onder een button op deze pagina.

Aanvraag huisbezoeken

Voor het aanvragen van de verschillende huisbezoeken kunt u gebruik maken van onderstaande formulieren.

Contact

Telefonisch
Op werkdagen zijn wij telefonisch te bereiken op 088-5603000 van 9:00 tot 17:00.
(Kies 2 voor contact met de Jeugdverpleegkundige van de Infolijn. Ook voor het afzeggen van gemaakte afspraken neonatale screening.)

E-mail
U kunt ons e-mailen op: jgzinfolijn@twb.nl of op screening@twb.nl indien het over aanvragen van de hielprik en/of een gehoorscreening gaat.