Oproepschema

In het onderstaande schema kun je precies zien wanneer je wordt uitgenodigd op het consultatiebureau. Je krijgt bij elk bezoek de volgende afspraak mee of je krijgt een uitnodiging per e-mail.

Oproepschema

Leeftijd                   Waar Hoe
5-8 dagen  Huisbezoek voor hielprik/gehoortest door de screener Screener brengt huisbezoek na telefonische afspraak
10-14 dagen  Huisbezoek of afspraak op locatie voor intake door de jeugdverpleegkundige Jeugdverpleegkundige neemt telefonisch contact met u op voor het plannen van een afspraak
1 maand  Consultatiebureau bezoek bij de jeugdarts Je ontvangt deze afspraak tijdens de intake van de jeugdverpleegkundige.

Deze afspraak is niet zelf te plannen of te verzetten via Mijn Kind in Beeld

2 maanden Consultatiebureau bezoek bij de jeugdverpleegkundige
Vaccinatie
Je ontvangt deze afspraak tijdens de intake van de jeugdverpleegkundige

Deze afspraak is niet zelf te plannen of te verzetten via Mijn Kind in Beeld

3 maanden Consultatiebureau bezoek
Vaccinatie door de jeugdarts
Je ontvangt deze afspraak tijdens de intake van de jeugdverpleegkundige

Deze afspraak is niet zelf te plannen of te verzetten via Mijn Kind in Beeld

4 maanden Consultatiebureau bezoek bij de jeugdverpleegkundige
Vaccinatie
Groepsbijeenkomst of individueel consult op indicatie

Je ontvangt hiervoor een afspraak; niet zelf te plannen of te verzetten via Mijn Kind in Beeld

6 maanden Consultatiebureau bezoek bij de jeugdarts Je ontvangt  hiervoor een afspraak; niet zelf te plannen wel te verzetten via Mijn Kind in Beeld
7,5 maanden Consultatiebureau bezoek bij de jeugdverpleegkundige Afspraak in overleg met ouder(s)/verzorger(s)
9 maanden Consultatiebureau bezoek bij de jeugdverpleegkundige Je ontvangt hiervoor een afspraak; niet zelf te plannen wel te verzetten via Mijn Kind in Beeld
11 maanden Consultatiebureau bezoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Vaccinatie Je ontvangt hiervoor een afspraak; niet zelf te plannen wel te verzetten via Mijn Kind in Beeld
14 maanden Consultatiebureau bezoek bij de jeugdverpleegkundige
Vaccinatie
Je ontvangt hiervoor een afspraak; niet zelf te plannen wel te verzetten via Mijn Kind in Beeld
18 maanden Digitale vragenlijst / consultatiebureau bezoek op indicatie bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige Digitale vragenlijst via MKIB.nl. Contactmoment op verzoek ouders/verzorger/derden is door ouder/verzorger zelf te plannen via MKIB.nlof per e-mail met het consultatiebureau
2 jaar Consultatiebureau bezoek bij de jeugdarts Je ontvangt hiervoor een afspraak; niet zelf te plannen wel te verzetten via Mijn Kind in Beeld
3 jaar Consultatiebureau bezoek bij de jeugdverpleegkundige Je krijgt een uitnodiging per e-mail om een digitale vragenlijst in de vullen via MKIB.nl ; niet zelf te plannen wel te verzetten via Mijn Kind in Beeld
+ 4 jaar Consultatiebureau bezoek bij de jeugdverpleegkundige
Vaccinatie
Je ontvangt hiervoor een afspraak; niet zelf te plannen wel te verzetten via Mijn Kind in Beeld