Kids go Fit

Ernstig overgewicht oftewel obesitas is wereldwijd een steeds groter probleem aan het worden. Overgewicht kan op langere termijn een negatief effect hebben op de gezondheid van uw kind. Denk hierbij aan een verhoogd risico op hart –en vaatziekten, diabetes type II, gewrichtsklachten en een algemene slechte conditie. Dus reden genoeg om weer snel lekker in je vel te zitten. Psychologische en orthopedagogische praktijk de Sleutel, Thuiszorg West-Brabant en Fysiotherapie praktijk Havermans hebben daarom de handen in één geslagen om een programma op te zetten .

Behandelprogramma

Het programma is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Uw kind zal begeleid worden door een multidisciplinair team bestaande uit een orthopedagoog, een diëtiste en een kinderfysiotherapeut. Het programma zal bestaan uit:

Het motiveren van de kinderen en het vergroten van het zelfvertrouwen vanuit psychologische en orthopedagogische praktijk de Sleutel. Dit gaat vaak samen met het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld. Ook zal aandacht worden besteed aan het onderwerp pesten.
Voedingsadvies vanuit Thuiszorg West-Brabant divisie Preventie en Gezondheidsadvies. Informatie over goede voeding wordt op een speelse manier in groepsverband of individueel gegeven. Het is erop gericht de kinderen en ouders inzicht te geven in het voedingspatroon. Tevens wordt er geleerd wat een gezond voedingspatroon inhoudt en hoe dit toe te passen.
Beweging en sporten vanuit Fysiotherapiepraktijk Havermans. Kennis maken met verschillende sporten en bewegingsvormen om zo meer plezier in bewegen te krijgen.

Cursusduur
Het programma duurt een jaar en bestaat uit een informatiebijeenkomst en verschillende sessies in groepsverband, zowel voor de kinderen als voor de ouders.

Kosten
Nadere informatie m.b.t. aanvang en tijdstip van de therapie en m.b.t. de kosten zijn bij Praktijk De Sleutel en Tw divisie Preventie en Gezondheidsadvies opvraagbaar.

Informatie/Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij:
Praktijk de Sleutel, tel: 0167-562599 email: info@praktijkdesleutel.nl
TWB, Thuiszorg met Aandacht afdeling Preventie en Gezondheidsadvies 088 – 5602000 email dietisten@twb.nl